Innkalling til årsmøte i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan

23.2.2018

Årsmøtet avholdes lørdag 21. april 201 kl. 13:00 

på Khartoum Contemporary Art Centre, Bernt Akers gate 17, Oslo. (Kart)

 

Årsmøtet etterfølges av 25-årsjubileumsfest, og sosialt samvær i samarbeid med Norwegian Friends of Peace Village.  Se for øvrig http://www.sudansupport.no

Foreløpig saksliste er vedlagt. Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 4. april.

 

Vi minner om at kontingenten for 2018 må være betalt for å kunne benytte stemmeretten på årsmøtet.

 

Foreløpig sakliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av sekretær og tellekorps
 4. Styrets årsmelding
 5. Forslag om endring av kontingent
 6. Styrets handlingsplan det kommende året
 7. Regnskap for 2016 og budsjett for 2017
 8. Valg

 

Vedlegg til årsmøteinnkallingen:

 • Styrets årsmelding (ettersendes)
 • Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 (ettersendes)
 • Forslag til styrekandidater (ettersendes)
 • Forslag om endring av kontingent (ettersendes)

 

Vel møtt til årsmøtet!

 

For SFS

 

Marit Hernæs

Leder (sign)                                                                            Helene Glomnes

Sekretær (sign)