Innkalling til årsmøte i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan

23.2.2018

Kjære medlem i SFS.

Velkommen til årets årsmøte og sosiale samling !

Utrolig, men sant: vi har eksistert i 25 år! Det har skjedd mye i løpet av disse årene , og vi vil denne dagen gjøre et lite tilbakeblikk på SFS sin historie. Fra å være et land, Sudan, er det nå to. Fra å være krig, ble det fred, og optimismen var stor hos oss alle. Så stor at vi fjernet ordet «fred» i navnet til støttegruppa. Det viste seg å være lite hensiktsmessig: det er ikke fred verken i Sudan eller i Sør-Sudan. Vi har hatt mange diskusjoner om navnet, og om vi bare skal omfatte Sør-Sudan , eller også Sudan – og vi har diskutert om vi skal nedlegge støttegruppa. Vi er her fortsatt, og slik situasjonen er ser det ut til at vi trengs i mange år framover. Velkommen til årsmøte!

Årsmøtet avholdes lørdag 21. april 2018  kl. 13:00 

NB nytt sted: Lilleborg kirke: Adresse: Oskar Braatens gate 35, 0474 Oslo: Kart (lenke)

 

Årsmøtet etterfølges av 25-årsjubileumsfest, og sosialt samvær i samarbeid med Norwegian Friends of Peace Village.  Invitasjon til jubileums markering med påmelding kommer veldig snart.

Foreløpig saksliste er vedlagt. Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 6. april.

 

Vi minner om at kontingenten for 2018 må være betalt for å kunne benytte stemmeretten på årsmøtet.

 

Foreløpig sakliste til årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av sekretær og tellekorps
  4. Styrets årsmelding
  5. Forslag om endring av kontingent
  6. Styrets handlingsplan det kommende året
  7. Regnskap for 2016 og budsjett for 2017
  8. Valg

 

Vedlegg til årsmøteinnkallingen:

 

Vel møtt til årsmøtet!

 

For SFS

 

Marit Hernæs

Leder (sign)                                                                            Helene Glomnes

Sekretær (sign)