Innbetaling av medlemskontigent 2020

9.6.2020

Hei medlemmer i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan!

 

Vi har nå hatt en gjennomgang av medlemsarkiv og innbetalinger av medlemskontingent for 2020.

Det er fortsatt mange som ikke har betalt medlemskontingent for 2020 om du er en av dem så les videre. Våre mål er ikke ambisiøse, men for å drive Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan slik at dere som medlemmer får informasjon og aktører som arbeider i Sudan og Sør-Sudan også kan dele felles informasjon gjennom Sudan Forum, er det viktig at vi at vi har tilstrekkelig økonomi.

Styret er takknemlig for alle som betaler medlemskontingent. Medlemskontingent for hovedmedlem er kr. 400, hustandsmedlem kr. 100 og student/skoleelever kr. 100 og den betales via konto 0530 54 60860 eller Vipps nr. 93253. Vær vennlig å merk innbetalingen med «medlemskontingent».

Hvis du ikke ønsker å være medlem lenger, er vi også takknemlige for at du gir beskjed til kasserer Kjell Håkon Salicath,

tlf. 41573478 eller mail:  k-salic@online.no.

 

Med vennlig hilsen Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan v/ kasserer  Kjell Håkon Salicath