Styret i SFS 2016-2017

  Styresammensetningen for 2015-2016 er som følgende: Spesielle verv: Leder Marit Hernæs, Bærum, mobil: +47 9220 6680, e-mail: marithernas@gmail.com Nestleder...