Latest News

Tospråktesten i dinka – Oslomet

Tospråktesten i dinka – søknadsfrist 10. januar 2021   Les mer om prøven og hvordan man søker her:  https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten Tospråktesten...

Til våre medlemmer

Styret ønsker på denne måten å gi dere en oppdatering av hva vi har gjort denne våren og høsten etter at Corona kom og mye aktivitet ble umulig. Vi har langt fra stoppet arbeidet, det håper vi dere har sett på vår hjemmeside, Sudansupport.no, eller vår Facebook-side