Latest News

Jubileumsmarkering

  Støttegruppa markerte 25-års jubileum den 21. april i Lilleborg kirke, Oslo. Programmet inneholdt bl.a: Starten på SFS» v/...