Informasjon om sfs sitt årsmøte 12. mars 2021

 

SFS avholder sitt årsmøte fredag 12.3 kl. 1500-16.30 som planlagt, men møtet blir digitalt.

Innkalling med påmelding, årsmøtepapirer og kontingentinnbetaling sendes direkte til alle medlemmer.

Styret beklager at årskonferansen og sosial sammenkomst med presentasjon av dokumentasjonsprosjektet må flyttes til det igjen er mulig å ha fysiske møter.

,