Latest News

Viktig melding til alle medlemmer

Styret i SFS har mottatt et forslag fra en gruppe medlemmer, der de i henhold til vedtektenes § 6 vil foreslå for det kommende årsmøtet å oppløse SFS ved uravstemning. Styret er kjent med at forslaget har nådd flere andre medlemmer, og enkelte har trodd at forslaget om avvikling kommer fra styret. Dette er en feiloppfatning. Styret har behandlet forslaget, som ble enstemmig imøtegått av alle ti tilstedeværende styremedlemmer.

Sjokkerende FN-rapport fra Sør-Sudan

En ny rapport om Sør-Sudan som FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) står bak, avdekker en rekke brutale brudd på menneskerettighetene i republikken. Blant annet en brent jord-taktikk som myndighetene i landet står bak samt målrettede angrep på sivilbefolkningen der drap, voldtekt og plyndring er blant overgrepene.

South Sudan oil pollution ‘threatens thousands’

Toxicological tests carried out on hair samples from 96 volunteers living around the Thar Jath oil processing plant in South Sudan’s northern Unity region revealed they were “highly intoxicated with pollutants such as lead and barium,” said Klaus Stieglitz, from the German-based Sign of Hope organisation.

South Sudan: Army Abuses Spread West

Nairobi — South Sudanese government forces have carried out numerous killings, enforced disappearances, rapes, and other grave abuses in the Western Equatoria region during expanded fighting in the region. Rebel armed groups there have also committed serious abuses, including rape.