Styret i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS)


Styret 204-2026

Styresammensetningen for 2024-2026 er som følgende: (Valgt på årsmøtet mars 2024)

 

 

STYREMEDLEMMER:
Styremedlemmer valgt for perioden – 2024-2026

Valgkomiteens innstilling – 2024-2026

Martin Berge Jr (2024-2026) 

Hans-Petter Storemyr (2024-2026) 

Øivind Engh (2024-2026)

Yabu Regina (2024-2026)

Joseph Langa (2024-2026)

Følgende styremedlemmer ble valgt/gjenvalgt i fjor for 2 år, og er ikke på valg: 

Maria Lausund Drivenes (203-2025) 

Joseph Langa (202-2025) (Erstattet Justin) Mobil: 48403620

Hisham Yousif (2023-2025) Mobil: 998 57 883

 

LEDER:

Marit Hernæs gjenvelges for ett år fram til årsmøtet 2025

Kontaktinformasjon til styret:

Leder

Marit Hernæs, Bærum, mobil: +47 9220 6680,
E-post: marithernas@gmail.com

Nestleder

Nestleder: Maria Elisabeth Lausund
E-post:  maria.lausund@hotmail.no  , mobil:  988 75 407

Referent: Maria Elisabeth Lausund

Referent Forum for Sudan og Sør Sudan: Maria Elisabeth Lausund, Yabu Bullen

Økonomiansvarlig/kasserer: Øyvind Engh

Medlemsansvarlig/ansvar for utsendinger: Hans-Petter Storemyr og Martin Berge.
Ansvarlig for hjemmeside/ Facebook: Hans-Petter Storemyr og Martin Berge

Kontakt Lilleborg/Torshov-Kirke: Øyvind Engh

 

Kontaktinfo styremedlemmer:
Øyvind Eng: oivindengh@gmail.com, Mobil: 905 99 185

Hisham Yousif <hishamat@hotmail.com> Mobil: 99857883

 

Web-ansvarlig og styremedlem Martin Berge Jr  Mobil: 92244686,
E-post: martinbergejr@gmail.com

Web-ansvarlig og styremedlem Hans-Petter Storemyr. Skjellveien 12, 1619 Fredrikstad,
mobil 95961655, E-post hstoremyr@yahoo.no