Bli medlem

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Adresse og postnummer (obligatorisk)

  Jeg ønsker herved å verve meg til medlem av SFS (obligatorisk)

  Medlemskontingenten for 2020 er kr.400 for hovedmedlem og kr. 100 for ektefeller, studenter og andre som synes at det beløpet er greit.
  Kontingenten bes innbetalt til konto. 0530.54.60860 eller til Vipps nr. 93253.