Jordmor Christer deler sine opplevelser fra Sør-Sudan

– Leger Uten Grenser hadde vært i Tambura i to måneder da jeg som første jordmor kom i slutten av januar i år. En av oppgavene mine var å hjelpe de lokale jordmødrene med å få fødetilbudet tilbake til det nivået det var på før konflikten.