Jubileumsmarkering

  Støttegruppa markerte 25-års jubileum den 21. april i Lilleborg kirke, Oslo. Programmet inneholdt bl.a: Starten på SFS» v/...

Daniel Wuor Joak

Daniel Wuor Joak døde 20.4.18. Daniel kom til Norge for 25 år siden, og hans fire barn er født i Norge. Han var hele tiden aktiv i arbeidet for fred i sitt hjemland Sør Sudan, de siste årene som representant for SPLM- IO. Han fikk en veldig begravelse med ca. 200 fremmøtte sørsudanere og norske venner, og vil bli sterkt savnet. Vi lyser fred over hans minne.