Referat fra styremøte SFS 9.5.2016

Styremøte i SFS 09.05.2016
1. Godkjenninger

3. Konstituering av styret
Funksjoner

4. Saker fra siste årsmøtet
Årshjul
Dette jobber vi videre med på neste møte, men følgende saker bør være med i et årshjul.
 Innsending av nytt skjema med oversikt over det nye styret.
 Melafestivalen
 Felles styremøte med South Sudanese Community
 Vi må jobbe for å holde Sør-Sudan varmt politisk. Vi må be om et møte med
Utenrikskomiteen. Marit skal sendes et brev til Børge Brende på vegne av Sudan
Forum og gi uttrykk for den bekymringen av nedpriortieringen av Sør-Sudan-
arbeid.
Det hadde vært veldig bra å få til en årlig tur til Sør-Sudan, vært fall for leder.
– Vil gjerne dra som SFS og rapportere til SFS
– Fortsatt også nødvendig med en tur til Khartoum
Arbeidsgruppe
Det ble besluttet at det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med SFS potensiale
og mandat. Det er viktig at denne blir etablert. Anders Breidlid og Trond Smistad har meldt
seg. Vi vil også ha med noen kvinner så Marit spør Guro Huby og Camilla Aschjem,
eventuelt Ingrid Rosdal.
5. Økonomi
Kjell Håkon var ikke til stede, men rapporterte at vi nå har 23208 kr på konto og 108
medlemmer som har betalt.
2. Korte oppdateringer etter siste styremøte
Situasjonen i Sør-Sudan
Riek Machar er endelig i Juba. Machar ville at de to lederne skulle be om tilgivelse sammen,
men dette ville ikke Kiir som ba om tilgivelse på egenhånd og det kan virke som om Kiir er
lite villig til å virkelig gå inn i fredsprosessen. Kiir har blant annet oppnevnt rådgivere som
ikke er i tråd med fredsavtalene. Forventingene er om penger, men det internasjonale
samfunnet venter på at lederne skal bevise noe. Det er også et spørsmål om hva som skjer
med partiet. Det er ingen ordentlig forsoning eller tillit.
6. Annet
Ingen andre saker.
7. Møtedatoer
Vi skal ha avslutning for det forrige styret og vil ha et styremøte i forbindelse med dette.
Trolig 3. juni, men dette bekreftes seinere.