Slår alarm om Sør-Sudan: – Små barn blir angripne med machetar

NRK – Urix  24.11.2016

Slår alarm om Sør-Sudan: – Små barn blir angripne med machetar – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

NRKNRK P3NRK SuperNRK RadioNRK TVYrPressens faglige utvalg

Utanriksminister Børge Brende seier dei er svært uroa for situasjonen i det unge landet. Løfta om våpenkvile blir ikkje overhaldne, samtidig som det blir meldt om stadig fleire tilfelle av etnisk retta vald, drap og valdtekt på begge sider i konflikten.

– Noreg fordømmer på det sterkaste alle tilfelle av etnisk basert vald og drap, hatretorikk og oppfordringar til vald i Sør-Sudan, seier utanriksminister Børge Brende til NRK.

– Partane må legge ned våpena umiddelbart, ta avstand frå vald og engasjere seg i ein brei og inkluderande politisk dialog, seier han.

FN fryktar at landet står på randa av folkemord. No støttar Noreg forslaget om våpenembargo og innføring av økonomiske sanksjonar.

Slår alarm om Sør-Sudan: – Små barn blir angripne med machetar – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

NRKNRK P3NRK SuperNRK RadioNRK TVYrPressens faglige utvalg

Fryktar folkemord

Sist veke foreslo USA å innføre våpenboikott og andre sanksjonar mot Sør-Sudan i Tryggingsrådet i FN. Den amerikanske FN-ambassadøren Samantha Power seier landet står på kanten av avgrunnen.

Brende seier Norge støtter forslaget om våpenembargo.

– Tryggingsrådet bør også vedta målretta økonomiske sanksjonar mot personar som hindrar fredsprosessen, seier Brende.

Adama Dieng, FNs spesialrådgjevar for førebygging av folkemord, gjekk nyleg ut og åtvara om at det kunne utvikle seg til full etnisk krig og folkemord.

– Eg vart sjokkert av det eg fann ut, skriv han i rapporten.

Human Rights Watch skildrar angrep mot barn og spedbarn.

– Ein fire månader gamal baby blei kutta i nakken med ein machete, men overlevde. Vi har ikkje greidd å finne ut om det var soldatar frå styresmaktene eller opprørarar som utførte angrepet, skriv dei i ei fersk pressemelding.

Mora og ei fire år gamal jente blei drepne i angrepet og dumpa i ein elv.

– På kanten av stupet

Børge Brende i Sør-Sudan
Utanriksminister Børge Brende under eit møte med Sør-Sudans president Salva Kiir i 2014.

Foto: Astrid Sehl/utenriksdepartementet / NTB scanpix

Også FNs generalsekretær Ban Ki-moon har sagt at han fryktar full etnisk krig i landet, og at dei 14.000 fredsbevarande soldatane ikkje vil vere i stand til å stoppe blodbadet.

Storbritannia og Frankrike støttar forslaget om ein våpenembargo, men Russland går mot og Kina reserverer seg.

Sjølv om ein embargo er eit viktig steg mot å få slutt på valden i Sør-Sudan, er det også avgjerande at dei stridane partane legg ned våpena sine.

– Broten gang på gang

Partane har fleire gongar forplikta seg til ei våpenkvile, men løfta blir ikkje haldne.

– Våpenkvila vert broten kvar dag, og det er sivilbefolkninga som lir, seier Brende.

Han meiner likevel at det er tid igjen til å stanse den negative utviklinga.

– Det vil krevje eit politisk engasjement frå høgste hald, seier Brende.

Han oppmodar president Salva Kiir, regjeringa og opposisjonen i landet til å ta tak i situasjonen, og sørgje for å stanse valden og hatretorikken som blir brukt.

– Dette er avgjerande for å hindre at konflikten eskalerer når vi går inn i tørketida, og det blir lettare å gjennomføre militære operasjonar, seier utanriksministeren.