Utstilling – Jeg vil bli president» – sørsudanesiske barnetegninger fra Kiryandongo flyktningleir i Uganda

Fra 16 mars presenterer Barnekunstmuseet i Oslo en utstilling med tegninger og budskap av barn og unge fra Sør-Sudan bosatt i flyktningleiren Kiryandongo i Bweyale, Uganda. Uganda er blant landene i verden som huser flest flyktninger og nødorganisjoner jobber døgnet rundt for å ta imot tusener som flykter fra kampene i nabolandet Sør-Sudan. Utstillingen inneholder også en serie fotografier av barna i flyktningerleiren og deres omgivelser.

Materiale er innsamlet av KFUK-KFUM-speiderne som gjennom sin bistandsorganisasjon KFUK-KFUM-Global samarbeider med den lokale organisasjonen YWCA Sør Sudan.

YWCA Sør Sudan er med sine frivillige tungt inne i arbeidet med å hjelpe de mange tusen som er drevet på flukt på grunn av krigen i landet. Mennesker som selv er drevet på flukt hjelper til med blant annet skole, barnegrupper og traumebehandling der hvor internasjonale hjelpeorganisasjoner ikke når inn.

Tegning brukes av barna aktivt som en måte å bearbeide ting de har vært gjennom. YWCA har hjulpet barna til å lage utstilling inne i flyktningeleiren, der de får formidlet sine tanker, følelser og opplevelser. Dette er uhyre viktig arbeid, og tegningene bærer preg av at mange av disse barna har opplevd ting ingen noensinne bør oppleve, -men også om håp og optimisme og en drøm om at ting en dag skal bli bra.

Visuell kunst kobler oss sammen og vi gir tilbake til barna:
Ifølge FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989) er barn ikke bare passive mottakere som har rett til voksen beskyttelse og omsorg. De har også rett og krav på å bli hørt -og bli tatt på alvor. Med denne utstillingen har Barnekunstmuseet som mål å øke bevisstheten rundt hvordan krig og konflikt på alvor påvirker barn og unge – og hvordan kunst som et verktøy og en trygg form for selvutfoldelse kan lære oss om viktige menneskelige verdier, smerte og motstandsdyktighet.

FAKTA;

• Seks millioner sørsudanere, over halvparten av landets befolkning, trenger humanitær hjelp. Flyktninghjelpen slo alarm om matmangel i juli 2016, og kamphandlingene den siste tiden vil gjøre det stadig vanskeligere å nå fram med nødvendig hjelp til flere deler av landet.

• I slutten av juni var nærmere 230.000 personer fra Sør-Sudan registrert som flyktninger i Uganda. Mellom 8. juli og 1. august kom nær 56.000 nye flyktninger fra Sør-Sudan til Uganda. Av disse var mer enn 85 prosent kvinner og barn.

• Det totale antallet flyktninger som har flyktet fra Sør-Sudan til nabolandene siden desember 2013 er nær 900.000.

• I tillegg er over 1,6 millioner mennesker på flukt inne i landet. Totalt er over 2,6 millioner mennesker tvunget på flukt i og fra verdens nyeste stat. Dermed er Sør-Sudan blant de landene med størst andel av befolkningen på flukt.

  • kilde; FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Tall per 01.08.2016

 

Foto; YWCA, KFUK-KFUM-Global