Øker hjelpen til flyktninger i Uganda

Hentet fra regjeringen.no

– Antallet sørsudanske flyktninger i Uganda har nådd om lag én million. De flykter fra desperate forhold i hjemlandet og fra en av verdens mest alvorlige humanitære kriser. Norge øker nå støtten til flyktninger i Uganda med 15 millioner kroner. Vi vil fortsette å bistå sivile, men det er helt avgjørende at myndighetene i Sør-Sudan tar ansvar for å stanse den brutale konflikten i landet, sier utenriksminister Børge Brende.

Av en befolkning på 13 millioner mennesker har om lag fire millioner flyktet fra Sør-Sudan siden konflikten startet i 2013. To millioner er internt fordrevne, og to millioner har flyktet til nabolandene. Situasjonen i Sør-Sudan er svært prekær, og konflikten påfører sivilbefolkningen enorme lidelser.

Norge er en av de største humanitære aktørene i Sør-Sudan, og har i en årrekke vært engasjert for å bidra til fred og stabilitet i landet. Som en del av den såkalte Troikaen for Sør-Sudan, sammen med USA og Storbritannia, var Norge en sentral støttespiller i forhandlingene frem mot uavhengigheten i 2011 og for fredsavtalen i 2015. Norge fortsetter å spille en aktiv rolle. Troika-landene er i kontakt med partene, FN og Den afrikanske union (AU) for å bidra til dialog og en politisk løsning.

Norge har bidratt med om lag 228,5 millioner kroner i humanitær hjelp til Sør-Sudan i 2017. I tillegg har man fra norsk side bidratt med om lag 51,5 millioner kroner til flyktningeresponsen i Uganda.

Den humanitære bistanden øremerkes FN-organisasjoner og humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Uganda. Norge bidrar også gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF), som hittil i år har utbetalt mer enn 120 millioner kroner til Uganda. Norge bidrar med om lag ti prosent av midlene til FNs nødhjelpsfond.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flyktninger_uganda/id2568552/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=%C3%98ker%20hjelpen%20til%20flyktninger%20i%20Uganda