Solidaritetsgudstjeneste for Sør-Sudan

 • Det blir en Solidaritetsgudstjeneste
  for Sør-Sudan:
  Hope for peace and reconciliation in South Sudan
  Håp om fred og forsoning i Sør-Sudan
  Lilleborg kirke
  Program:

  Preken ved Angela C. Abeya og Liv E.Adams

  Dåp og nattverd
  Bønn for Sør-Sudan

  Ofring til vennskapsmenigheten i Dangaji

  Kirkekaffe med informasjon om
  kirkenes rolle i Sør-Sudan
  • Samarbeid mellom
   Community of South Sudan in Norway (CSSN)
   Sørsudansk kvinnegruppe i Norge
   Støttegruppa for fred i Sudan og Sør-Sudan (SFS)
   Sør-Sudangruppa i Torshov og Lilleborg
   Velkommen !