Norge ønsker velkommen avtale om stans i kamphandlinger i Sør-Sudan

Hentet fra Regjeringen.no

Partene til konflikten i Sør-Sudan undertegnet i dag en avtale om stans i kamphandlinger og er blitt enige om politiske forhandlinger neste år. – Det er positivt at partene til konflikten er blitt enige om å stanse krigføringen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Representanter for sør-sudanske myndigheter og et stort antall opposisjonsgrupper, sivile samfunnsgrupper og kvinnegrupper ble 21. desember 2017 i Addis Abeba enige om en avtale om stans i kamphandlinger og å fortsette forhandlinger i januar 2018. 

– Enighet om å stanse kampene er viktig. Partene må nå følge opp avtalen også for å sikre humanitær tilgang. Samtidig gir denne avtalen håp om at partene skal finne frem til politiske løsninger på konflikten. Norge vil fortsette å støtte arbeidet for å finne en fredelig løsning på krisen i Sør-Sudan, sier Ine Eriksen Søreide.      

Fredsavtalen fra august 2015, som skulle løse konfliktene som blusset opp i 2013, er i liten grad blitt gjennomført av partene. Den afrikanske regionale organisasjonen IGAD (Intergovernmental Authority on Development) leder arbeidet med å revitalisere fredsavtalen. Norge er en del av en Troika sammen med USA og Storbritannia, som denne høsten har jobbet aktivt for å støtte revitalisering av fredsavtalen og for å samle partene til forhandlingsbordet.

Konflikten i Sør-Sudan har ført befolkningen ut i en storskala humanitær krise. FN anslår at rundt 8 millioner mennesker vil trenge humanitær bistand neste år.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/the-troika-welcomes-the-agreement-on-cessation-of-hostilities-protection-of-civilians-and-humanitarian-access-concerning-the-conflict-in-south-sudan/id2583035/