Advarer Listhaug mot å forhandle med mistenkt krigsforbryter

Hentet fra NRK | Av Sverre Tom Radøy og Charlotte Berrefjord Bergløff

KHARTOUM/OSLO (NRK): Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har i dag samtaler med den sudanske regjeringen om arbeidet for å begrense flyktningstrømmen til Europa. Amnesty er kritisk.

Amnesty advarer regjeringen mot å inngå avtaler med Sudans president som er ettersøkt for folkemord.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug starter tirsdag en syv dager lang reise i Øst- og Nord-Afrika. Foruten Sudan, skal hun også besøke Etiopia og Kenya.

– Jeg er her for å se på muligheten for å samarbeide med sudanske myndigheter om å begrense migrasjonsstrømmen nordover, for å støtte opp om arbeidet for å hjelpe migranter i nærområdene og for å vurdere retur-mulighetene, sier Sylvi Listhaug til NRK.

– Det er nedslående å se hvor langt Norge og Europa er villige til å strekke seg for å hindre at mennesker på flukt kommer til vår del av verden, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty Internasjonal Norge.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag anklager Sudans president for å stå bak drap, lemlestelse, tortur, voldtekt, forgifting av vannkilder og fordrivelse av hele folkegrupper. Han anklages for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Ifølge FN er minst 300.000 drept i Darfur og to millioner mennesker fordrevet.

– Det er et stort paradoks at man er villig til å samarbeide med et slikt regime, sier Ekeløve-Slydal.

Starter hos beryktet regime

Det er EU som tok initiativet til et samarbeid om bistand og migrasjonskontroll med regimet i Khartoum. Den viktigste veien mot Middelhavet for østafrikanske migranter går gjennom Sudan. I tillegg har flere hundre tusen syrere valgt denne veien mot Europa.

Avtalen innebærer blant annet leveranser av utstyr for personregistrering, samt kameraer, skannere og annet teknisk utstyr for å registrere flyktninger i Sudan. EU skal dessuten gi opplæring av grensepoliti og assistanse til å etablere to interneringsleirer for migranter.

Norge er med på dette samarbeidet.

– Regimet er ikke kjent for å bruke silkehansker, så vi lurer på hvordan grenseovervåkningen i praksis vil fungere og hvordan man skal forhindre at folk som forfølges og er i fare i Sudan skal kunne flykte i trygghet, sier Beate Ekeløve-Slydal.

Det er gruppen Rapid Support Forces (RSF) som har ansvaret for patruljeringen av grenseområdene. RFS springer ut fra den fryktede Janjaweed-militsen som i årevis har spredt død og lidelse i Darfur.

Gruppen ble sett på som al-Bashirs redskap i folkemordet i Darfur. Arvtakeren, RFS rapporterer direkte til presidenten.

Uro

Sudan sliter med økonomien. Oljeinntektene er tørket inn og landets viktige støttespiller, Kina har skrudd igjen pengestrømmen. Årsaken er at Sudan ikke kan betjene sin gjeld.

I går var det større demonstrasjoner flere steder i landet fordi brødprisen ble fordoblet fordi subsidiene ble kuttet. Politiet brukte tåregass og en mann ble drept, ifølge The Guardian.

https://www.nrk.no/urix/advarer-listhaug-mot-a-forhandle-med-mistenkt-krigsforbryter-1.13856587