RAPPORT: FREDEN KOMMER INNENFRA

Hentet fra KFUK – KFUM global 9. april 2018 | Av Camilla Ravnsborg Aschjem

Det er svært lite dokumentasjon på hvordan krigen påvirker menneskers psykiske helse i Sør-Sudan, og hvilke konsekvenser dette får for fredsskapende arbeid. Derfor lanserer vi nå den første rapporten på norsk om dette temaet.


Foto: Camilla Ravnsborg Aschjem/KFUK-KFUM Global.

I samråd med YWCA (Young Women’s Christian Association) of South Sudan ønsket vi å utarbeide en rapport om det psykososiale arbeidet som organisasjonen driver i Sør-Sudan. Gjennom snart fire år har lokale medarbeidere registrert en rekke relevante data fra arbeidet som drives av YWCA. Dette utgjør datamaterialet som ligger til grunn for denne rapporten.

Rapporten er skrevet av Caroline Midttun Rostrup og Adriane Lilleskare Lunde og publisert med støtte fra Norad.

https://kfuk-kfum-global.no/om-oss/publikasjoner/rapport-freden-kommer-innenfra-traumer-i-sor-sudan