Fellesorganisasjonen (FO) forlenger støtten til Sør-Sudan

Norsk folkehjelp 1. juni 2018 av Torunn Aaslund

– Når jeg blir spurt om det er noen vits i å støtte Sør-Sudan der det er så mye konflikt, svarer jeg at det er nettopp da det er vits i å støtte, sier leder av fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, idet hun signerer en ny toårsavtale sammen med Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Killi Westhrin.

Fellesorganisasjonen (FO) har vært engasjert i Sør-Sudan gjennom Norsk Folkehjelp siden 2014. De støtter kvinne- og ungdomsarbeidet til blant annet de to organisasjonene Anataban og Crown the Women. Ungdomsaktivistene i Anataban fremmer ungdommens sak gjennom kunst og musikk. Begge organisasjonene er representert ved forhandlingsbordet under fredsforhandlingene for Sør-Sudan, som holdes i Addis Abeba.

Henriette Killi Westhrin takket Kvisvik for at Fellesorganisasjonen (FO) ønsker å fortsette å støtte et land med så mye konflikt og som det er så vanskelig å jobbe i.

– Våre sivilsamfunnsaktører i Sør-Sudan som jobber videre tross de vanskelige forholdene forteller oss hvor mye støtten fra Fellesorganisasjonen (FO) betyr.

Fellesorganisasjonen (FO) støtter arbeidet i Sør-Sudan med 200 000 kroner i året og de har opprettet et ambassadørkorps med medlemmer fra Akershus og Hedmark som i 2015 fikk besøke Sør-Sudan, men siden den gangen har situasjonen i landet vært for farlig til at man har kunnet arrangere noen ambassadørreiser.

– Ambassadørene våre har gitt beskjed om at de ønsker at vi fortsetter å støtte Sør-Sudan og vi kunne ikke engasjert oss i Sør-Sudan uten Norsk Folkehjelp. De har stått last og brast med Sør-Sudan når det er som vanskeligst og de har alltid blitt værende når alle andre drar, avslutter Mimmi Kvisvik.

Kilde:
https://www.folkehjelp.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2018/Fellesorganisasjonen-FO-forlenger-stoetten-til-Soer-Sudan