Besøk i Nubafjellene november 2018

Rapport fra SFS leder Marit Hærnes November 2018

 

Jeg var invitert til å delta på en konferanse om Menneskerettigheter  og religion i Heiban på Unty Theological collage.

Heiban ligger ca. 1 times kjøring fra Kauda, og ca 1 times kjøring fra frontlinja. den er opprinnelig en

«by» etter engelskmennenes kolonisering.

Ca. 80-100 deltakere fra Kordofan, Blånilen, Darfur, Abyei og nordområdet var samlet, og hadde

grundige diskusjoner rundt flere MR-temaer, og jeg vil skrive mer utfyllende i en artikkel. Det ble

vedtatt flere anbefalinger, og disse må ses i sammenheng med de politiske målene. For eks. at

Sudans grunnlov ikke er forenlig med MR på vesentlige punkter som ytringsfrihet, religionsfrihet, like

rettigheter for alle innbyggere, etc. Ca. Halvparten av deltakerne var muslimer, men det var full enighet

om at Sharialov må erstattes av et sivilt rettssystem.

Jeg får tilsendt tilrådingene når de er oversatt til engelsk.

De har organisert et godt system av MR- monitors, som rapporterer om alle overgrep som finner sted i

hele Sudan, og de sender disse rapportene til flere internasjonale organisasjoner som de samarbeider

med, bl.a. Amnesty.

Den humanitære situasjonen.

Det var betydelig roligere og mer avslappet nå enn da jeg var der i februar 2017. Markeder hadde

også flere varer, selv om utvalget jo var enkelt. Med penger kunne man kjøpe ris, mais, grønnsaker

etc, men det var få som hadde penger, så byttehandel var vanlig. Selv om jeg ble vartet opp etter

beste evne, så var mengde og utvalg enkelt. Te til frokost, ingen lunsj, men varm mat om kvelden-

altså ett måltid om dagen. Som regel ris med linser, bønner, kanskje litt kylling, lever, etc. Likevel var

bekymringen for situasjonen i Blånilen det de var opptatt av. Når skal det internasjonale samfunnet

gjøre noe?

NARRDO gjør en stor innsats, men det er store behov for økt kapasitet på utdanning, lærerutdanning

og materiell. Dette har høyest prioritet, sammen med mat til Blånilen, selv om det er enorme behov

også på omtrent alle andre områder.

Sekretæren for kultur, sport og media understreket behovet for hjelp til å få på plass en fjernsynskanal.

De har satellitt, journalister og teknikere, men mangler dekoder, kamera og opplæring.

De har fått i gang 5 fotballag for gutter, og prøver å få til et jentelag, men mangler trenere, dommere

og utstyr. Har volleyballag for jenter.

Jeg besøkte sykehuset og snakket med « Dr. Tom»- han gjør en fantastisk innsats. Situasjonen mht

kapasitet og medisiner er noe bedre, men fortsatt svært vanskelig.

Guvernøren etterlyste norsk innsats. Han hadde jobbet tett med Wilhelmsen, og kunne ikke skjønne

hvorfor ikke Norge kunne bidra, når EU, Danida, Sida, Sveits og flere andre gjør det? De hadde

forventet mer av oss!

Politisk.

Jeg hadde møte med Yassir Armand og Malik Agor før jeg reiste inn. Det var viktig at de var informert,

og de hadde ingen innvendinger. De inviterte meg til også å besøke Blånilen , men det lot seg ikke

gjøre for meg nå.

De refererte fra møter med Salva Kiir, som har invitert til et slags forsoningsmøte/ forhandlinger

mellom partene- etter ønske fra Bashir.

Kiir hadde stilt to betingelser : At de to fraksjonene kom til enighet, og at de skal komme med klare

krav til Bashir som et utgangspunkt for forhandlinger. Det går mot valg i Sudan i 2020, og det er

selvsagt at Bashir gjerne vil avklare situasjonen før det. De to var klare til å forhandle.

Etter jeg kom tilbake fra Nuba, hadde jeg møte med Abdelaziz og hanss stab. De hevdet at de så

langt ikke har mottatt noen invitasjon til møte med Salva Kiir eller andre. Det er også tvilsomt hva som

kan komme ut av forhandlinger med Khartoum , så lenge deres krav ikke bare er selvstyre. Deres mål

er fortsatt Garangs visjon om   « New Sudan» – et sekulært og demokratisk Sudan. De vil være

fullverdige borgere, ikke enklave. Sånn sett er de mer et opposisjonsparti enn en opprørsgruppe.