Fredsavtale, men groteske overgrep

Hentet fra Vårt Land 4. mars 2019 | Av  Geir Ove Fonn

Fredsavtale, men groteske overgrep – Vårt Land Analyse: Snart et halvt år etter fredsavtalen i Sør-Sudan fortsetter lidelsene. Det meldes om omfattende sult og grove, seksuelle overgrep som grenser til forbrytelser mot menneskeheten.

Bildetekst: Snart et halvt år etter en skjør fredsavtalen i Sør-Sudan lider 1,6 millioner sørsudanere av ekstrem sult. 2,2 millioner mennesker har flyktet fra landet, mens 1,9 millioner er internt fordrevet. Bildet er fra et senter for matdistribusjon i Malualkuel. Foto: AP/NTB scanpix

Bare i perioden fra partene inngikk en fredsavtale 12. september i fjor og fram til nyttår, rapporterer FNs menneskerettighetsråd at minst 134 kvinner og jenter er voldtatt.

Konklusjonen i rapporten, som omfatter utviklingen i verdens yngste stat det siste året, er dyster lesning:

– Til tross for fredsavtalen fortsetter overgrep som omfatter voldtekter og seksuell vold, som kan utgjøre internasjonale forbrytelser, inklusive krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

LES MER: Farligste land å drive nødhjelp

Omfattende sult

Senest søndag meldte FN at én million sørsudanske barn står i fare for akutt underernæring. I mai kan opp mot 7 millioner mennesker sulte, og 1,6 millioner sørsudanere lider allerede under ekstrem sult.

Sulten i seg selv er en katastrofe, og hovedsakelig en konsekvens av mer enn fem år med borgerkrig i staten som vant selvstendighet i 2011. FNs matvareorganisasjons representant i Sør-Sudan, Pierre Vauthier, betegner tallene som alarmerende.

Den halvt år gamle fredsavtalen for Sør-Sudan har gjort lite for å stagge lidelsene. Avtalen er en eliteavtale som ikke er grunnfestet i grasrota på noen måte. Det skal heller ikke så mye til før den bryter sammen, i en region der naboland ofte har interesser av å blande seg inn.

LES MER: Frykt for norsk svikt

Går under radaren

Med mange og store konflikter i verden, er de langsomme lidelsene Sør-Sudan av dem som langt på vei går under nyhetsradaren. Om ikke annet, så burde groteske detaljer i rapporten fra FNs menneskerettighetsråd om overgrep mot barn være en vekker:

• Kommisjonen dokumenterer tilfeller av seksuell vold mot barn, inklusive voldtekt av jenter helt ned i sju års alder, og seksuell lemlestelse av en 12 år gammel gutt.

• Selv om rundt 1.000 barn ble løslatt i fjor etter å ha vært rekruttert til væpnede grupper, er det fortsatt tusenvis av barnesoldater i Sør-Sudan. FN får fremdeles rapporter om tvangsmessig rekruttering av barn.

• Minst 2,2 millioner barn i skolepliktig alder får ikke på skolen. Det er en høyere andel enn i noen andre land i verden

• Krigen har ført til at barneekteskap for jenter øker i omfang. Omtrent annenhver sørsudanske jente blir giftet bort før hun fyller 18 år.

LES MER: Ser lysglimt i Sør-Sudan

Seksualisert vold

I FN-rapporten heter det at «seksualisert og kjønnsbasert vold fortsetter å være et sentralt trekk ved konflikten, brukt av alle parter som en krigstaktikk for å spre terror»:

– Kommisjonen dokumenterte tilfeller av voldtekt og gjengvoldtekt, utført foran ofrenes barn, samt seksuell lemlestelse, tvangsekteskap og bortføring av kvinner, jenter, gutter og eldre kvinner, heter det i rapporten.

Et hovedproblem er at overgriperne får holde på uten fare for å bli dømt, en straffrihet som i praksis er institusjonalisert gjennom flere tiår med sudansk konflikt. Det er befolkningens store tragedie at til tross for at både enkeltpersoner og grupper er identifisert som ansvarlige for de groveste overgrep, blir de ikke trukket for retten og dømt.

LES OGSÅ: Afrika dominerer i straffedomstol

Moralsk bankerott lederskap

Det hele skjer under et sørsudansk lederskap som er «moralsk bankerott», som USAs sikkerhetssjef John Bolton uttrykte det i desember. Nå skal disse korrumperte lederne styre gjennom en fredsavtale som humper og går, så lenge oljeprisen holder seg høy så man har midler til å holde de ulike elitene fornøyde.

LES OGSÅ: Mange drept i Sudan-protester

Foreløpig har imidlertid fredsavtalen gitt større gevinst til elitene enn til folket, som higer etter bedre sikkerhet med utsikter til mer fred og stabilitet.

En slik bedring i sikkerheten er avgjørende for å løfte økonomien så flyktninger kan vende tilbake fra Uganda og andre steder, for å dyrke både åkerlapper og et samfunn for øvrig som ligger tilnærmet brakk.

Kilde: https://www.vl.no/analyse/fredsavtale-men-groteske-overgrep-1.1287872