Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan og Amathea inviterer til Årskonferanse 2019:

Fagseminar blir fra kl. 10 til kl. 15. på Stiftelsen Amathea , Adresse Pilestredet Park 7, 0176 Oslo. Kart

Programmet ledes av: Daniela Lucia Rapisarda
Tid: Fredag 26.april, 09:30-14:30
Sted: Stiftelsen Amathea, Adresse Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Påmelding: send epost til mariae@oslocenter.no


Konferansen er gratis – deler vil være på engelsk
Velkommen!

Årets tema er en oppfølging av temaet for Nobels Fredspris 2018: Vold og voldtekt som strategi i krig og konflikt, men med utgangspunkt i Sør-Sudan. Rapporter fra FN, Care, Amnesty. o.a. overgår det meste av hva vi har sett av alvorlige overgrep noe sted, og det hevdes at 65% av kvinner i Sør-Sudan er berørt, og også menn. Hva skjer med disse kvinnene? Hvor kan de få hjelp med skader, traumer og tap? Hvilke tiltak finnes, og hva gjøres fra norsk side? Hvilke tiltak bør vi sette inn i årene som kommer for at en traumatisert befolkning skal kunne bygge opp et samfunn med normale relasjoner? 

Program i PDF

09:30               Registrering og kaffe

10:00               Velkommen ved leder av SFS Marit Hernæs

10:10               «Å være kvinne i Sør-Sudan» ved student Justina Musa (video)

10:20               «Handlingsplan for Kvinner, Fred og Sikkerhet» og norsk innsats på dette feltet i Sør-Sudan ved Statssekretær Marianne Hagen

10:40               «Rapporter om vold og voldtekt av kvinner i Sør-Sudan» og egne erfaringer ved Seniorrådgiver Silje Heitman fra Kirkens Nødhjelp

11:10               Spørsmål og dialog med innlederne

11:30               Lunsj – enkel servering

12:15               «Kvinne i Sør-Sudan» ved Student Lucy Nadeyo Basha (video)

12:25              «Uønsket gravid på flukt i Sør-Sudan – hva gjør Leger uten grenser?» ved     Jordmor og feltarbeider Elin Erland fra Leger Uten Grenser

12:50               Advokat Josephine Chandiru fra Stewardwomen, partnerorganisasjon til Norsk Folkehjelp med hovedvekt på juridisk bistand og forsvar av kvinners rettigheter presenterer på Skype fra Juba.

13:00               Pause

13.15               «Psykososialt arbeid og traumebearbeiding – erfaringer fra Sør-Sudan og sørsudanske flyktninger i Uganda» v/spesialrådgiver USAWA Kristin Tønnesen Berg

13.45              Åpen diskusjon med panel og deltakere

14:30               Avslutning

One comment to “Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan og Amathea inviterer til Årskonferanse 2019:”

Comments are closed.