Styret i SFS

Styret 2019-2020

Styresammensetningen for 2019-20120 er som følgende: (Valgt på årsmøtet april 2019):

Leder

Marit Hernæs ble gjenvalgt som leder ved akklamasjon.

Styret

Følgende styremedlemmer fortsetter i valgt periode:

  • Signe Fyhn
  • Maria Elisabeth Lausund
  • Kristin T Berg
  • Justin Gwolo

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for to år ved akklamasjon:

  • Martin Berge
  • Hans-Petter Storemyr
  • Hilde Ding
  • Henrik Stabell


Følgende nye styremedlemmer ble valgt for to år ved akklamasjon:

  • Ingrid Rostad

Styret består da av følgende:

Signe Fyhn (2018-2020)
Maria Lausund (2018-2020)
Kristin Tønnesen Berg (2018-2020)
Justin Gwolo (2018-2020)
Martin Berge Jr (2019-2021)
Hans-Petter Storemyr (2019-2021)
Henrik Stabell (2019-2021)
Hilde Ding (2019-2021)
Ingrid Rostad (2019-2021) (NY)

Leder Marit Hernæs (2019-2020)

Revisor

Johnny Thorsen ble valgt som revisor.

Kasserer

Kjell Håkon Salicath ble valgt som kasserer.

Kontaktinformasjon til styret:

Leder

Marit Hernæs, Bærum, mobil: +47 9220 6680,
E-post: marithernas@gmail.com

Nestleder

Nestleder: Maria Elisabeth Lausund, Oslosenteret,
E-post: mariae@oslocenter.no, mobil:  988 75 407

Referent: Maria Elisabeth Lausund

Referent Forum for Sudan og Sør Sudan: Maria Elisabeth Lausund

Økonomiansvarlig/kasserer: Kjell Håkon Salicath

Medlemsansvarlig/ansvar for utsendinger: Hans-Petter Storemyr og Martin Berge.

Ansvarlig for hjemmeside/ Facebook: Hans-Petter Storemyr og Martin Berge

Kontakt( er) med partnere: Hilde Ding kontakt med Lilleborg,
Justin Gbolo kontakt for Sudanese Community,
Kristin Berg kontakt med Sør Sudans kvinnegruppe,
Marit Hernæs kontakt med organisasjonene

Representant i Dokumentasjonsprosjektet: Kristin Berg og Henrik Stabell

Økonomiansvarlig og kasserer:

Kjell Håkon Salicath, Storenga 1b, 2380 Brumunddal, mobil: 41573478,
E-post:k-salic@online.no

Øvrige styremedlemmer:

Web-ansvarlig og styremedlem Martin Berge Jr,  Mobil: 92244686,
E-post: martinbergejr@gmail.com

Web-ansvarlig og styremedlem Hans-Petter Storemyr. Skjellveien 12, 1619 Fredrikstad, mobil 95961655, E-post hstoremyr@yahoo.no

Styremedlem
Kristin Tønnessen Berg , E-post: kristin@usawa.no

Styremedlem
Justin Gwolo Drammen E-post: gwolo1@hotmail.com
Mobil: 480 08 812  

Signe Fyhn E-post: signe.fyhn@getmail.no ( 2018-2020)

Henrik Stabell, E-post: henri-st@online.no

Hilde Gaasholt Ding, E-post: hildeding@gmail.com

Ingrid Rorstad, E-post: ingrid.rostad@gmail.com
Mobil: 90891440