På nasjonaldagen trues sju millioner av sult

Hentet fra Vårt Land  8.7.2019 | Av Geir Ove Fonn


På nasjonaldagen trues sju millioner av sult – Vårt Land Tirsdag kan Sør-Sudan markere åtte år som selvstendig stat. Mer enn fem av årene har vært preget av krig og blodig konflikt. Nå vokser sultkrisen seg større.

1,9 millioner sørsudanere er på flukt i eget land, og 2,3 millioner lever som flyktninger i Etiopia, Uganda og andre naboland. Her står internt fordrevne i kø for å hente vann ved et borehull utenfor hovedstaden Juba.Foto: Sam Mednick, AP/NTB scanpix

Flere hjelpeorganisasjoner slår nå alarm. Nesten sju millioner mennesker står i fare for å bli rammet av en matkrise i verdens yngste land.

860.000 barn lider av underernæring, mens 1,9 millioner sørsudanesere er på flukt i eget land og 2,3 millioner lever som flyktninger i Etiopia, Uganda og andre naboland.

– Umiddelbare tiltak må iverksettes for å hindre at Sør-Sudan havner i samme desperate situasjon som i 2017, da landet ble rammet av hungersnød, sier Alexander Davey, Flyktninghjelpens landdirektør i Sør-Sudan.

LES MER: Barn blir gjenforent

Flere land er rammet

Sør-Sudan er i en særlig vanskelig situasjon, men har følge av flere land i regionen. Totalt trues 20 millioner mennesker av matmangel i Etiopia, Sør-Sudan og Somalia.

– Flere sammenfallende årsaker bidrar til krisen. Både Somalia, Sør-Sudan og områder i Etiopia preges av konflikt som hindrer bønder i å produsere mat. Samtidig ser vi et mønster der klimaet endrer seg og det blir hyppigere tørkeperioder, sier Pio Ding, seksjonsleder for Øst-Afrika i Kirkens Nødhjelp.

Han sier at problemene med flere års sviktende og forsinket regn gjør at den tørre jorden ikke klarer å absorbere vannet når regnet kommer som styrtregn. Da kan regnet skape flom og gjøre mer skade enn nytte ved å ødelegge avlinger og infrastruktur.

LES OGSÅ: Jakten på jobber i Afrika

Vanstyre og konflikt

Ding er selv fra Sør-Sudan. Selv om han gir tørke og klimaendringer deler av skylden, mener han landet har naturressurser som gjør at det aldri skulle kunne utviklet seg til den nød og matmangel som nå preger befolkningen.

– Det er ingen tvil om at vanstyre og dårlig lederskap er hovedårsak til problemene. Man må spørre seg om landet kan ha en framtid med lederskapet som har ført landet opp i disse problemene, sier Pio Ding.

Han mener det internasjonale samfunn må stille bredt opp med humanitær innsats, men samtidig legge knallhardt press på landets ledere om å finne løsninger som tar hensyn til alle deler av det sørsudanske samfunnet. Da må også diskusjonen om målrettede sanksjoner mot enkeltindivider på bordet.

LES MER: Flere kriger, færre drepte

Fredsavtalen må opprettholdes

– De stridende partene i konflikten må øke innsatsen og arbeidet for at forlengelsen av fredsavtalen holder. Sør-Sudan trenger desperat en slutt på den onde sirkelen av sult og konflikt, sier Alexander Davey i Flyktninghjelpen.

Høye matvarepriser på grunn av avlingssvikt, dyre transportkostnader og markedsusikkerhet bidrar til matvareusikkerheten i regionen. I Somalia er over 5,4 millioner mennesker ifølge FN truet av sult de kommende månedene. Buskaper dør, og folk har lite eller ingenting å leve av.

– Jeg tror ikke verden kommer til å tolerere eller se på enda en sultkatastrofe i Somalia, kommenterte nylig FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock. Han sier at valget er at vi enten går kraftfullt inn nå, eller «venter til vi ser skrekkscener utfolder seg».

Tjener på å forebygge

Generalsekretær Dagfinn Høybåten i Kirkens Nødhjelp sier liv fortsatt kan reddes, men da må innsatsen i regionen skaleres opp.

– Vi må handle raskt for å unngå en stor humanitær katastrofe. Det er enklere, rimeligere og mer humant å forebygge enn å gå inn etter at katastrofen er et faktum, sier Høybråten.

Kirkens Nødhjelp bidrar blant annet med vannforsyning i regionen. Organisasjonen har søkt om økte midler til den pågående matkrisen, men har ikke fått positivt svar fra Utenriksdepartementet. Høybråten mener dette ikke rimer helt med at regjeringen nylig la fram en handlingsplan for å bekjempe global sult:

– Det er flott at regjeringen som første land i verden har lansert en bred strategi for å bekjempe sult, men det er avgjørende at strategien blir fulgt opp med  konkret handling i form av økonomiske midler.

Kilde: https://www.vl.no/nyhet/pa-nasjonaldagen-trues-sju-millioner-av-sult-1.1551029