Helsevesenet i ferd med å kollapse

Hentet fra  Kirkens Nødhjelps nettside5.5.2020

Selv om helsearbeidere tilbys det tidobbelte av vanlig lønn skaper koronakrisen enorme helseutfordringer i store deler av det østlige Afrika.

Mangelen på smitteverneutstyr og dårlige arbeidsforhold for leger og sykepleiere gjør at helsevesenet mange steder er i ferd med å kollapse. Sudan og SørSudan har færrest helsearbeidere per innbygger i verden. Mangelen på medisin og smittevernutstyr er kritisk. En halvliter antibac selges for 30 dollar flasken

I Sudan er et lyspunkt at helsearbeidere nå tilbys tidobbelte så mye i lønn, men fremdeles er det vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, forteller Kirkens Nødhjelps landdirektør i Sudan, Berte Marie Ulveseter.

– Vi fikk ny regjering for 8 måneder siden, og nå tidobler de lønningene til helsearbeiderne. Men det gamle regimet behandlet helsearbeiderne veldig dårlig, og tusenvis av leger og sykepleiere forlot Sudan hvert år. Dette vil det nye regimet endre på, og gir dem nå en anstendig lønn og sykeforsikring.

Skrekkscenario i flyktningleirer

Men den store mangelen på kompetent arbeidskraft skyldes også at mye helsepersonell sitter i karantene. Folk står i lange køer for å få brød, olje og andre varer. Inflasjonen er høy.

De lange køene på bensinstasjonene gjør at helsearbeidere ikke kommer seg på jobb. Skrekkscenariet i Sudan nå er utbrudd i flyktningleirene.

– Vi har et stort program i Darfur, der vi blant annet driver helsesentre i flyktningleirer, med så mange som 200.000 flyktninger. Her behandler vi blant annet luftveissykdommer, malaria, diare, hudsykdommer, underernærte barn og bidrar til trygge fødsler. Folk bor tett og mange er i risikogruppen, sier Ulveseter.

– Vi prøver nå å få avstand mellom pasientene, men vi har ikke klart å få tak i nok beskyttelsesutstyr til de ansatte. Distriktene mangler det meste og leger risikerer å bli trakasseres av det gamle regimet som vil utnytte situasjonen til å skape uro. Kollektivtransporten fungerer dårlig og folk er veldig redde.

Tabu å snakke om smitte

Det er også et stort stigma rundt det å bli syk av COVID-19 i Sudan, man er redd for at andre skal tenke at immunsystemet mitt og til min familie er dårlig, og at man sprer en dødelig sykdom. Noen religiøse ledere mener sykdom er en straff fra Gud fordi man er et dårlig menneske.

– Derfor holder mange det skjult, også helsearbeidere. Folk tar ikke korona seriøst og få går med munnbind. Man mener at viruset ikke er farlig så lenge det er så varmt som det er her nå (43 grader). Mange tror også at regjeringen sprer falske nyheter om Corona, fordi de vil at folk skal være hjemme, for å dekke over de økonomiske problemene og varemangelen, sier Ulveseter.

Frykter kollaps i helsevesenet

I SørSudan er situasjonen mye den samme, men her får helsearbeidere i tillegg veldig dårlig lønn. De får gjerne bare betalt hver tredje eller sjette måned. Landet står helt uten inntekter etter oljeprisfallet, sier Kirkens Nødhjelps landrepresentant i SørSudan Kari Øyen.

– Og dersom helsearbeidere blir smittet vil hele helsevesenet kollapse. Folk her tror at coronaviruset bare finnes i byene, så de drar hjem til landsbygden fordi de tror de er trygge der. Men her er det ofte dårlig tilgang til rent vann. Vi bygger latriner, legger inn vann og driver hygieneopplæring og informasjonskampanjer, forteller Øyen.

Streiker i Malawi

I Malawi fører mangelen på smittevernutstyr til redusert kapasitet på flere sykehus og helsepersonell som streiker. Helsevesenet er på felgen i utgangspunktet, og nå er også det største sykehuset i hovedstaden stengt ned for alt som ikke er akutt, forteller Kirkens Nødhjelps landdirektør i Malawi, Håvard Hovdhaugen.

– Pasienter er blitt skrevet ut fordi det ikke har vært helsearbeidere på jobb. De har gått ut i streik på grunn av mangel på beskyttelsesutstyr. Det samme gjelder for andre sykehus i de større byene. Ansatte krever nå et risikotillegg for å jobbe og det ser ut til at myndighetene er villige til å komme de streikende i møte ved å øke lønningene noe, og helsepersonell er i ferd med å vende tilbake til sykehusene.

Kirkens Nødhjelp jobber med 23 lokale helsestasjoner og et distriktssykehus i sør, med informasjon om god hygienepraksis og utstyr som vanndunker, såpe og antibac. Jo lengre ut i periferien, jo verre blir det med mangelen på utstyr og helsearbeidere.

thumbnail-kopi 2.jpeg

– Det er ingen infrastruktur til å håndtere korona når det treffer. Lockdown vil bare fungere delvis, folk lever fra hånd til munn og er avhengige av å skaffe mat på bordet hver dag. For mange er det slik at de knapt nok har et hus å holde seg hjemme i. Mange lever med HIV og har et dårlig immunforsvar. Respiratorer finnes bare på noen få sykehus i de største byene, 15-20 stykker totalt i hele landet, sier landdirektøren.