GUDSTJENESTE I SOLIDARITET MED SØR-SUDAN-16.oktober 2022 kl. 11.00

Torshov kirke, Oslo Søndag 16. oktober kl.11

Sør-Sudan er for tiden preget av

humanitær krise, mistillit og voldshandlinger. Mange mennesker er på flukt.

Sør-Sudanere i Norge bekymrer seg for familie og venner.
Vi samles for å be om fred, enhet og kjærlighet.

PEACE UNITY LOVE

organist Kristian Hernes og sokneprest Hanne Kleveland.

ofring til vennskapsmenigheten Dangaji Church, i Sør-Sudan.

 

Gudstjenesten er et samarbeid mellom South Sudan Community i Norge (SSCN),

Sørsudansk kvinnegruppe, Støttegruppa for Sudan og Sør-Sudan (SFS),
flyktninger fra Mabaan og Sørsudangruppa i Torshov og Lilleborg menighet

 

Kirkekaffe etter gudstjenesten

Velkommen!

Plakat Sør Sudan Gudstjeneste 16.10. 2022

 

,