Lilleborg kirke sin vennskapsmenighet i Dangaji Sør-Sudan

Lilleborg kirke av Signe Fyhn 18.1.2021

Situasjonen i Maban er fryktelig vanskelig med krigshandlinger, nedbrenning og folk igjen på flukt. Vi har derfor spilt inn en forbønn for Vennskapsmenigheten Til Lilleborg kirke i Dangaji Sør Sudan. The situation in Maban is very difficult. There has been fighting, people have been killed and there homes burned down. And again people are fleeing. This is a video with a prayer for the people of Dangaji Maban South Sudan with Reverend in service Hanne Kleveland and Reverend Signe Fyhn.

Se forbønns film for vennskapsmenigheten vår i Dangaji Sør-Sudan

Forbønnsfilm

Kilde: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/torshovlilleborg/oppslagstavle/film%20med%20forb%C3%B8nn%20for%20vennskapsmenigheten%20v%C3%A5r%20i%20s%C3%B8r%20sudan/