One comment to “Årsmøte og års-seminar SFS – blir 12.mars 2021”
  1. Greier dere ikke å samarbeide med Kuron støttegruppen og få det omtrent samtidig!?

    V.h. Marit Hagen

Comments are closed.