Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør-Sudan?

Hentet fra NUPI 11. mars 2021  

Sør-Sudan er svært utsatt for konsekvensene av klimaendringer, inkludert flom, tørke og nylig en gresshoppeinvasjon. Langsiktige klimaendringer, som gradvis økning i temperaturen, og kortsiktige endringer, som økt flom, har indirekte og sammenhengende implikasjoner for fred og sikkerhet i Sør-Sudan.

 

  • Flom og tørke forstyrrer levebrødsmønstre og mattrygghet betydelig, og kan føre til midlertidig fordrivelse eller langvarig migrasjon. Slike sjokk forverrer sårbarhet og svekker motstandskraften og tilpasningskapasiteten til landbruksavhengige samfunn; de kan øke konkurransen om naturressurser, og noen ganger føre til plyndring og tyveri av husdyr og påvirke pågående konflikter.
  • Uforutsigbar årlig variasjon og ekstreme værhendelser, som flom og tørke, påvirker pastoralistenes mobilitetsmønstre og bondens landbruksproduksjon. Disse endringene kan forverre spenningen mellom gjetere og bønder, ofte i forbindelse med land, beiting, vann og pågående konflikter.
  • Husstander med kvinnelige overhoder er svært sårbare for klimaendringer ettersom de fleste er avhengige av jordbruk for å opprettholde familiene, og er avhengige av naturressurser som ved og vann.
  • Klimarelaterte tap av husdyr forverrer pågående rivalisering, og øker risikoen for plyndring og tyveri av storfe, noe som kan utløse gjengjeldelser, konflikter i lokalsamfunnet, fordrivelse og vekst av nye eller eksisterende væpnede grupper.

Det klimarelaterte freds- og sikkerhetsprosjektet lanserer et faktaark om Sør-Sudan (hyperkobling) i forkant av FNs sikkerhetsrådsmøte som tar for seg fornyelsen av mandatet til FNs operasjon i Sør-Sudan den 15. mars 2021.

Prosjektet er et samarbeid mellom NUPI og SIPRI, med finansiering fra Utenriksdepartementet, og har som mål å generere pålitelig, relevant og handlingsbar informasjon og analyse om klimarelatert fred og sikkerhetsutfordringer for utvalgte land og regioner på agendaen til sikkerhetsrådet. Hovedproduktet er en serie faktaark om land som står på dagsordenen for Sikkerhetsrådet.

Forskere

Cedric H. de Coning

Forsker I

Andrew E. Yaw Tchie

Seniorforsker

Anab Ovidie Grand

Vitenskapelig assistent

Jenny Nortvedt

Forskningsassistent

Les mer om faktaarket og anbefalingene som adresserer utfordringene her: (lenke til faktaark igjen)

Videre lesning: