Video fra forrige helgs demonstrasjon i Oslo mot militærkuppet i Sudan

Demonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet i Oslo mot militærkuppet i Sudan, lørdag 30 oktober 2021.