Hvor er støtten?

Hentet fra  Klassekampen – debatt 3.11.2021 Av Marit Hernæs, leder «Støttegruppe for Sudan og Sør Sudan» INTERNASJONAL KAMP: Sudanere...