Nyhetsbrev SFS desember 2022

Situasjonen i Sudan:

Det er nå gått et år siden Burhan og det militære igjen tok over makten i Sudan ved et kupp. Det har siden vært utallige demonstrasjoner og protester, og gatene fylle igjen og igjen med tusener av mennesker som fortsetter å kjempe for at landet skal få en demokratisk valgt sivil regjering. Mange er arrestert, og mange har mistet livet, men på tross av brutal motstand fortsetter demonstrasjonene. Det var forventet store demonstrasjonen i forbindelse med ett års dagen for kuppet, og det ble det, men heldigvis gikk det roligere for seg enn fryktet. Opposisjonen består av svært mange grupper, og det er vanskelig å samle alle under en felles strategi, men alle ønsker frie valg og  et sivilt styret samfunn. Uenigheten består bl.a. på om de skal forhandle med kuppmakerne eller ikke. Den humanitære situasjonen i landet er kritisk, inflasjonen skyhøy, og den økonomiske situasjonen stadig vanskeligere. Om revolusjonen lykkes i Sudan vil dette være en seier ikke bare for Sudan, men vil få stor betydning for hele regionen.

Situasjonen i Sør-Sudan

Hvis det har vært ille i Sør Sudan før, så er det stort sett dessverre verre  nå. Store områder står under vann, og det er usikkert om de som bodde der noen gang kan vende tilbake. Vannet hadde ikke trukket seg ned i jorda fra forrige regntid, før den nye kom. I andre områder har krigshandlinger og uro sendt folk på flukt, og på grunn av dette har vært umulig å dyrke mat . Mangel på mat fører nå til sult og fortvilelse i store områder, og det har vært svært vanskelig å nå ut med mat for organisasjonene. Flytransport er dyrt, samtidig som tilgang på korn  har vært vanskeligere etter at det ble krig i Ukraina som en stor leverandør. Politisk sett er det også stor uro, og som forventet ble valg nok en gang utsatt og fredsavtalen forlenget med to år. Dessverre er mye av den optimismen som har vært om en positiv utvikling i landet innen overskuelig framtid ikke lenger like fremtredende hos befolkningen, og strømmen av flyktninger ut av landet er fortsatt stor.

Sudanforum

Sudan forum, etablert av UD for 20 år siden, er møtestedet for organisasjonene som arbeider i Sudan og Sør-Sudan, NORAD og UD. I 2022 har Sudan forum har månedlige møter. Møtested alternerer mellom organisasjonene. Det er en god og åpen tone i våre møter.

Rutinen at UD gir en oppdatering på den politiske situasjonen og utviklingen i Sudan og Sør-Sudan og at organisasjonen rapporterer nytt fra sine kant og inntrykk fra reiser. NORAD har i år reetablert landansvarlige noe Forumet er glad for.

Forumet hadde ønsket å arrangere en konferanse med temaer som for å sette Sudan og Sør-Sudan tilbake på den politiske agendaen og utenriksministeren som hovedgjest. Dessverre har utenriksministeren takket nei til å delta, men vi fikk tilbud om å møte med statssekretær Erling Grimestad i 8.12 desember hos UD. Planen er å arrangere konferansen i tilknytning til årsmøtet i 2023, men trolig uten utenriksministeren.

I juni ble Forumet enige var å bedre kontakt med Norad og som oppfølging av dette ble det avholdt et møte 24.11 i NORADs lokaler med temaet satt av NORAD: trippel nexus. Det er en meget aktuell problemstilling og vil si hvordan organisasjonene klarer å kople det humanitære og langsiktige innsatsen med fredsbygging i sitt arbeid. Ingen enkel oppgave. Forumet setter pris på at så mange fra UD, NORAD og organisasjonene deltok.

 Foto-filmprosjektet Sør-Sudan-Dokumentasjonsprosjektet

SFS har tidligere initiert innsamling av arkivverdige foto- og film materiell i Norge for digitalisering og overlevering til South Sudan National Archives (SSNA)

I mars 2022 ble denne samlingen overlevert til SSNA.  Ambassaden i Juba var vertskap for en mottakelse med  inviterte gjester der også smakebiter av materiellet ble presentert gjennom filmer. utstilling, og overlevering av harddisk.

På en måte ble hoveddelen av Dokumentasjonsprosjektet avsluttet da, men ikke helt.  Vi opplever at det fortsatt er viktig å følge opp prosjektet. Styret i SFS har derfor nedsatt en gruppe for oppfølging av Dokumentasjonsprosjektet. Foreløpig består prosjektgruppa at Linda Thu, Arthur Høyen og Øivind Engh. Mandatet til gruppa er å videreutvikle dokumentasjonsprosjektet, orientere seg om SSNAs planer for utvikling av det digitaliserte arkivmateriell de nå har, og holde oss orientert om hvordan aktører i Norge og i Sør-Sudan, følger opp nasjonalgaven til SSNA, og vurdere hvordan SFS kan være en støttespiller for disse og for arbeidet med å få realisert gaven.

I tillegg til punktene i medlemsbrevet vi snakket om på styremøte synes jeg det hadde vært fint om det helt til slutt i nyhetsbrevet står noe som:

SFS mottar gjerne en ekstra gave til vårt informasjonsarbeid, og arbeidet med å koordinere norsk engasjement overfor Sudan og Sør-Sudan. 

For å rette opp en noe akutt økonomisk situasjon oppfordres medlemmer til å spre Spleis oppfordringen, gi en ekstra gave til SFS og/eller at noen betaler medlemsavgiften for 2023 allerede nå.
Støttegruppen for Sudan og Sør Sudan, Bankkto. 0530 54 60860 eller Vipps nr. er: 93253, Støttegruppen for fred i Sudan og Sør Sudan.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul !