Innkalling til årsmøte Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan

Dato: Søndag 26.mars 2023.

Tid: kl. 14.30 – 15:30

Sted: Torshov kirke, Oslo, Åsengata.

for påmelding på e-post til: til: oivindengh@gmail.com  eller Mobil: 905 99 185

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær med mat, glimt fra Sudan/Sør Sudan, utlodning, mimring, etc.

Kjære medlem.

Nok en gang inviterer vi dere til årsmøte.

Denne gangen blir det ikke konferanse i forkant, og bare medlemmer kan delta.

Foreløpig saksliste til årsmøtet:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær og tellekorps
  • Styrets årsmelding
  • Innkomne saker
  • Regnskap for 2022 og budsjett for 2023
  • Valg

.

Vedlegg til årsmøte-innkalling:

Det er årsmøte i Kurons venner dagen før, og Solidaritets-gudstjeneste i Torshov kirke samme dag.

Vi vil nok en gang benytte anledningen til å takke for at du er medlem av Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan. Det er grunn til å hevde at uten SFS så hadde det ikke vært mye engasjement for disse landene, eller et Sudan Forum, som betyr mye for samarbeid mellom organisasjonene, Norad og UD, og for et miljø som følger med på utviklingen og opprettholder kunnskap om situasjonen og utviklingen. Uten deres støtte ville det ikke vært mulig!

Styret håper at du fortsatt vil være med å støtte arbeidet ved å betale medlemskontingenten for 2022, og at det betales inn i forkant av årsmøtet.

Medlemskontingenten for 2023 er kr.400 for hovedmedlem og kr.100 for ektefeller, studenter og andre som synes at det beløpet er greit.

Kontingenten bes innbetalt til kto. 0530.54.60860 eller til Vipps nr. 93253. Vennligst betal så snart som mulig og helst innen den 10.03.2021 slik at kasserer slipper mye ekstra arbeid med påminnelser. Husk å merke hva betalingen gjelder.

Tusen takk for at du vil være med på dette viktige arbeidet.

Vi gleder oss til å se deg!

Velkommen!                                     Hilsen Styret i SFS