Sudan-kamper rammer livsviktig nødhjelp: Dette er de siste lastebilene med mat

Hentet fra  Panorama 27.4.2023 Av Jan Speed

Nærmere tre millioner mennesker i Sør-Sudan har snart akutt behov for matvarehjelp. Kampene i nabolandet Sudan blokkerer nå de livsviktige forsyningsveiene inn til flomrammede områdene i det nordlige Sør-Sudan. Lastebilkolonnen som ankom for halvannen uke siden, kan bli den siste på lenge.

Dette var den siste lastebilkolonnen med mat fra Sudan. Kampene i Sudan har nå stengt denne ruten. Med regnsesongen vil det bli vanskeligere, mye lenger vei og dyrere å få fram mat til Bentui. Dette vil begrense antall mennesker som WFP kan hjelpe, sier Anne Poulsen, nordisk direktør i Verdens matvareprogram (WFP).

De 33 lastebilene ankom Bentui i det nordlige Sør-Sudan like før kampene brøt ut i nabolandet lørdag 15. april. Konvoien hadde med seg 1200 tonn med mat. Det er nok til å brødfø 16 000 mennesker i én måned.

Å frakte inn varer over grensen fra Sudan er den enkleste måten å få inn matvarehjelp til de flom- og tørkerammede områdene nord i Sør-Sudan.

Men på grunn av de vedvarende kamphandlingene mellom general Abdel Fattah al-Burhan og hæren på den ene siden, og hans nestsjef og militsleder Mohamed Hamdan Dagalo og Rapid Support Forces (RSF) på den andre, kan det bli den siste leveransen på lenge.

Store lagre og økte priser

WFP har for øyeblikket 7000 tonn med mat for bruk i Sør-Sudan som de ikke får ut fra lagrene i Sudan. Det er nok til å gi måltider til 130 000 mennesker i seks måneder. Organisasjonen hadde som mål å skaffe 20 prosent av matvarehjelpen til Sør-Sudan fra Sudan i løpet av 2023. Mens en god del mat er allerede levert, frykter WFP at kostnadene nå vil øke framover.

WFPs kontor i Sør-Sudan opplyser til Panorama at konflikten i Sudan har ødelagt handelsrutene og begrenset tilgangen til varer i de nordlige områdene som grenser til Sudan. I disse områdene har prisen på mat økt med opp til 28 prosent siden kamphandlingene begynte for snart to uker siden.

Konflikt, flom og tørke

Matvaresituasjonen i Sør-Sudan er nå verre enn den var under borgerkrigen, som varte fra desember 2013 til februar 2020.

To tredjedeler av befolkningen – om lag 7,8 millioner mennesker – opplever akutt matusikkerhet, ifølge WFP. Direkte hungersnød truer 43 000 personer i delstatene Jonglei og Unity, mens ytterligere 2,9 millioner er nær sultegrensen. Store deler av de nordlige og sentrale områdene i landet opplever omfattende flom på fjerde år på rad.

Og regnsesongen har ennå ikke begynt for fullt.

– Det er en kappløp for å få matlagre på plass før neste regnsesong gjør at de få veiene uframkommelig. Kampene i Sudan og angrep på humanitære kolonner begrenser framkommelighet, sier Poulsen.

Samtidig rammes landet av omfattende tørke i sørøst. Interne konflikter mellom ulike grupper i Sør-Sudan hadde allerede før klimakatastrofene ført til at rundt to millioner mennesker har forlatt sine hjem og er flyktninger i eget land.

Plyndring av humanitære forsyninger og angrep mot hjelpearbeidere hindrer også at nødvendig nødhjelp når frem til sivilbefolkningen i enkelte områder. Siden januar i år har 15 «signifikante sikkerhetshendelser» rammet WFP-forsyninger med mat, ifølge hjelpeorganisasjonen. De fleste angrepene har funnet sted på veien ut fra byen Bor, som ligger midt i landet.

Sultkrise og flyktningstrøm

Kampene mellom de to hærstyrkene i Sudan driver trolig flere mennesker på flukt fra Sudan og inn i Sør-Sudan. Mange sør-sudanere bor i og rundt Sudans hovedstad Khartoum, og velger trolig å dra sørover.

FNs flyktningrepresentant i Sør-Sudan, Marie-Helene Verney, opplyser ifølge NTB at om lag 45 000 har ankommet landet, og anslår at tallene vil øke dramatisk i nær fremtid om kamphandlingene i Sudan fortsetter.

WFP bekrefter at flyktninger og sør-sudanere krysser nå inn i Sør-Sudan. Organisasjonen er i beredskap for å yte hjelp, men de mangler allerede 567 millioner dollar for å dekke behovene de kommende månedene. Det er bare alvorligste tilfellene som vil kunne få hjelp.

I et intervju med Panorama tidligere denne uken uttrykte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) bekymring for en massiv strøm av mennesker til land som allerede har enorme humanitære utfordringer.

– Krigshandlingene i Sudan har kostet mange menneskeliv, ført til enorme lidelser og store ødeleggelser. Jeg er svært bekymret over FNs anslag om at opptil 270 000 sudanere kan komme til å flykte til nabolandene, sa Tvinnereim.

WFP har foreløpig innstilt sitt arbeid i Sudan på grunn av sikkerhetssituasjonen. Allerede før kampene begynte for halvannen uke siden, hadde rekordmange sudanere, nesten en tredjedel av befolkningen, behov for humanitær hjelp.

Hjelpeorganisasjonen frykter at enda flere vil sulte de kommende månedene dersom det ikke blir en rask stans i konflikten.

Kilde: Kampene i Sudan rammer livsviktig nødhjelp i Sør-Sudan (panoramanyheter.no)