Sudanere i livsfare – dette er landene og områdene de flykter til

Hentet fra  Panorama nyheter –Gunnar Zachrisen Journalist Publisert 

Antallet internt fordrevne i Sudan har økt kraftig som følge av krigen, viser en fersk oversikt fra FNs høykommissær for flyktninger. Fra før er rundt 3,7 millioner sudanere flyktninger i eget land. Antallet som flykter til nabolandene øker også raskt.

(Oppdatert med opplysninger fra Flyktninghjelpen per onsdag 3. mai kl. 15.00 om volden i Geneina og drap på frivillig medarbeider.)

Over 100 000 mennesker har hittil flyktet til nabolandene fra Sudan, men antallet flyktninger kan komme til å passere 800 000, advarte FN-organisasjoner tirsdag.

Det var FNs migrantorganisasjon IOM og FNs høykommissær for flyktninger som kom med de nye anslagene.

Den blodige krigen mellom den sudanske hæren og den sterke militsen Rapid Support Forces (RSF) pågår nå mange steder landet, tidvis avbrutt av våpenhviler som deretter brytes. I skyggen av kampene i hovedstaden Khartoum er særlig Darfur-regionen åsted for dramatiske krigshandlinger.

Det fører i neste omgang til store strømmer av mennesker både internt i Nord-, Sentral- og Sør-Darfur og til nabolandene.

Ved siden av utryggheten som er skapt av selve voldshandlingene, gjør også ekstreme prisøkninger på mat, brensel, drivstoff og andre varer at livet blir tilnærmet ulevelig for lokalbefolkningen, rapporterer FNs kontor for humanitære operasjoner (OCHA).

Helsetilbudet hardt rammet

I Khartoum er 61 prosent av helsetilbudet via sykehus og helseklinikker nå helt stengt mens bare 16 prosent fungerer som normalt. Det gjør at millioner blir stående uten et helsetilbud.

OCHA rapporterer også om at humanitære forsyninger er blitt utsatt for plyndring, noe som setter de humanitære hjelpeoperasjonene i fare.

– Krigshandlingene i Sudan har kostet mange menneskeliv, ført til enorme lidelser og store ødeleggelser. Jeg er svært bekymret over FNs anslag om at opptil 270 000 sudanere kan komme til å flykte til nabolandene, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til Panorama sist uke.

Uttalelsen falt før FN oppjusterte sine plantall dramatisk. Tvinnereim er særlig bekymret for hvordan flyktningstrømmen vil kunne påvirke den humanitære situasjonen i fattige områder av Tsjad og Sør-Sudan, to land som fra før har store fattigdomsutfordringer.

Et oversiktsbilde

Informasjon fra FN og internasjonale medier gir dette oversiktsbildet – per 2. mai 2023:

  • Titusener av mennesker fortsetter å flykte ut av hovedstaden, ut av Darfur og ut av andre krigsherjede områder – titusener flykter også helt ut av landet.
  • Mange er også innesperret i Khartoum, omringet av kamper og uten noen mulighet til å flykte.
  • Mange hjelpearbeidere har også forlatt landet, mens sikkerhetssituasjonen begrenser den humanitære tilgangen i store områder.
  • Transportproblemene er betydelige. Flyktninghjelpens ansatte har vært i kontakt med mennesker som flyktet fra Khartoum til byen Wad Madani. Disse familiene, inkludert et høyt antall kvinner og barn, hadde gått rundt 160 kilometer i trykkende hete for å komme seg vekk fra kampene og kryssilden.
  • Flyktninghjelpen er svært bekymret for situasjonen til sivilbefolkningen som de karakteriserer som katastrofal: «(…) vi har på grunn av sikkerhetssituasjonen foreløpig ikke kunnet nå ut med den nødhjelpen som sårt trengs. Men vi håper å snart kunne gjenoppta nødhjelpsarbeidet, og vi ber partene og det internasjonale samfunnet sikre at vi får trygg tilgang til å nå ut med hjelp», skriver organisasjonen.

Internt fordrevne – over hele landet

Omlag 334 000 mennesker er nye internt fordrevne som følge av krigshandlingene, anslår IOM i sin siste rapport publisert 1. mai 2023.

Disse kommer i tillegg til rundt 3,7 millioner som allerede er internt fordrevne. Antallet antas å stige dag for dag så lenge krigshandlingene fortsetter. Det er utrygghet og vold som fører til at mange forlater sine hjem.

Antallet internt foredrevne i Sudan var allerede før krigen svært høyt. Kilde: OCHA
Antallet internt foredrevne i Sudan var allerede før krigen svært høyt. Kilde: OCHA

For de fleste betyr det også at de forlater jobb og inntektsmuligheter. På landsbygda er jordbruk helt dominerende.

Foreløpig er det særlig befolkningene i delstatene Khartoum, Northern, Blå-Nilen, Nord-Kordofan samt de tre Darfur-deltatene Nord-, Vest- og Sør-Darfur som har søkt til andre og tryggere deler av landet.

Flyktninghjelpen melder om mangel på mat og vann, og prisene har skutt i været. Basisvarer som flaskevann selges til dobbel pris. Drivstoff er blitt så dyrt at de færreste har råd til å kjøpe det, og mange har måttet forlate bilene sine og fortsette til fots.

Organisasjonens ansatte i landet har vært i kontakt med mennesker som flyktet fra Khartoum til Wad Madani, sørøst for hovedstaden. Disse familiene, inkludert et høyt antall kvinner og barn, hadde gått rundt 160 kilometer i trykkende hete for å komme seg vekk fra kampene og kryssilden.

Flyktninghjelpen rapporterer også om voldsomme væpnede sammenstøt i Geneina i Vest-Darfur siden starten av forrige uke. Offentlige bygg, gjestehus og kontorer er angrepet og sivilbefolkningen er forsvarsløs. Så langt er 191 omkomne, blant dem en av Flyktninghjelpens lokale frivillige. I tillegg har flere bosetninger blitt brent og ødelagt, og tusener er tvunget på flukt. Flyktninghjelpens gjestehus og kontorer har også blitt plyndret.

– Vi sørger over tapet av vår frivillige arbeider Elsheikh Mohamed Omer. Elsheikh som selv levde på flukt, arbeidet dedikert for lokalsamfunnet rundt seg, sier Jan Egeland, Flyktninghjelpens generalsekretær.

Elsheikh ble drept i en uformell bosetning i Geneina søndag 30. april. Der var han en del av et team som støttet Flyktninghjelpens arbeid med drift av leiren.

Han har jobbet med samfunnskontakt, informasjon og datainnsamling. Flyktninghjelpens arbeid i området er satt på vent grunnet sikkerhetssituasjonen.

Situasjonen for flyktninger fra Sudan til nabolandene er i øyeblikket slik, ifølge FN-organisasjoner og opplysninger innhentet av nettstedet The New Humanitarian:

Egypt:

Etter at krigshandlingene startet har tusener av beboere fra hovedstaden Khartoum og andre byer reist nordover mot Egypt. Siden krigsutbruddet 15. april har 14 000 ankommet landet.

Blant problemene flyktningene møter på veien er krigsinflasjon og kyniske busseiere som håver inn penger på ekstreme priser på bussbilletter. Når flyktningene så endelig nær grensestasjonene må de vente i timevis i brennende hete.

Noen blir sittende ved grensestasjonen og ringer desperat til slektninger i Egypt fordi de allerede har brukt opp alle pengene sine på transporten, rapporterer The New Humanitarian.

Hjelpeorganisasjoner og helsetilbud er fraværende på sudansk side av grensen. Menn over en viss alder som mangler visum opplever å bli avvist av grensevakter og sendt tilbake.

Bare et begrenset antall busser tillates å krysse grensen hver dag, noe som har medført at tusener blir sittende ved grensen i dagevis uten mat, vann og egnet losji, melder nettstedet. Minst tre eldre med helseutfordringer har dødd mens de ventet i køen, forteller kilder til nettstedet.

Denne grafen, laget av FN-organisasjonen IOM, viser krigsområder, antallet drepte, internt fordrevne og flyktningstrømmer som følge av denne siste tidens krigshandlinger i Sudan.
Denne grafen, laget av FN-organisasjonen IOM, viser krigsområder, antallet drepte, internt fordrevne og flyktningstrømmer som følge av denne siste tidens krigshandlinger i Sudan.

Sør-Sudan:

Over 20 000 mennesker har ankommet Sør-Sudan fra Sudan så langt, opplyser en representant for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) I landet. Hun opplyser samtidig at tallet trolig er en del større fordi mange har hastverk og velger å ikke registrere seg hos FN.

Flertallet av de nyankomne er sørsudanske statsborgere som forlot landet til fordel for Sudan da borgerkrigen I hjemlandet brøt ut I 2013. Mange av de hjemvendte har gått I flere dager for å komme seg over grensen. Andre har fått transport av et nystartet sørsudansk hjelpenettverk Citizens Call for Emergency Evacuations – som finansierer arbeidet sitt via crowdfunding.

UNHCR opplyser at de har etablert et transittsenter I byen Renk der de etablerer basisvarer, inkludert tepper og presenninger. Mange mennesker opplever at det kan være vanskelig å komme seg videre fra byen. Dårlige veier og høye priser på transport er blant problemene.

FN planlegger foreløpig for at 125 000 mennesker vil vende hjem til Sør-Sudan. Anslaget kan imidlertid øke siden det befinner seg 800 000 sørsudanere i Sudan.

Tsjad:

Tsjad huset allerede før krigsutbruddet i Sudan omlag 600 000 flyktninger og nærmere 400 000 internt fordrevne. Landet stengte grensene sine til Sudan allerede 15. april da krigen brøt ut. Likevel har over 30 000 mennesker klart å ta seg over grensen fra den fattige og voldsherjede Vest-Darfur-regionen.

FN frykter at antallet flyktninger fra Darfur snart vil kunne nå opp i 100 000.

De tidligere flyktningene i landet er også i hovedsak darfurere.

Ifølge the New Humanitarian er de humanitære hjelpeprogrammene til Tsjad allerede så underfinansierte at FN nylig advarte om en nylig stans i hele hjelpeprogrammet.

Kilder nettstedet har snakket advarer om at eksisterende budsjetter allerede er i ferd med å bli brukt opp og at hjelpeorganisasjoner ikke har vært forberedt på nye flyktningstrømmer.

FN ber samtidig giverland om at ytterligere finansiering kommer på plass så raskt som mulig – og at det haster fordi regntida i Tsjad nærmer seg, noe som kan komplisere matutdeling ytterligere.

Den sentral-afrikanske republikk, Etiopia og Saudi-Arabia:

Nesten 13 000 sudanere har krysset grensa mellom Darfur og nordøstlige deler av Den sentralafrikanske republikken. Der har mange satt opp boliger i grisgrendte områder og med et begrenset tilbud av hjelpeorganisasjoner, ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA.

Noen sudanere og utlendinger i Sudan med visum har også tatt seg til havnebyen Port Sudan. Der har noen klart å komme seg med saudiarabiske marinefartøyer over til Saudi-Arabia.

Et saudiarabisk skip med 1687 sivile på flukt fra volden i Sudan har ankommet Saudi-Arabia, ifølge sistnevntes utenriksdepartement. Personene om bord på båten var fra mer enn 50 ulike land, meldte landets utenriksdepartement i en uttalelse sist onsdag.

Andre sitter og venter i dagevis på sudansk side på å komme seg over. Blant dem er det også folk som sover under åpen himmel på stranden.

Noen tusener har også kommet seg til Etiopia, ifølge FN, mens andre opplever store forsinkelser, visaproblemer. Enkelte sudanere skal også har opplevd å bli nektet adgang av etiopiske myndigheter, ifølge the New Humanitarian.

Kilde: Sudanere i livsfare – dette er landene og områdene de flykter til (panoramanyheter.no)