Reiser mot strømmen- Tankene mine er alltid i Sudan

Hentet fra  Vårt Land 15.5.2023

KIRKENS NØDHJELP: Sør-afrikaneren Dirk Peter Hanekom, Kirkens Nødhjelps landdirektør i
Sudan, har nettopp vært en uke på besøk i Norge. Nå skal han reise tilbake til Sudan og borger-krigen som har herjet landet siden april.

PER ÅSMUND REYMERT
pera.reymert@vl.no
– Er du redd for å dra dit?
– Nei.
– Ikke i det hele tatt?
– Nei.
– Du har kanskje aldri vært
det?
– Nei.
– Er du redd for arbeiderne
dine?
– Ekstremt.
Når Hanekom drar tilbake til
Sudan, returnerer han ikke lenger til hovedstaden Khartoum
hvor Kirkens Nødhjelps hovedkontor pleide å være.
– Det var der jeg holdt til mesteparten av tiden før. Men på
grunn av kampene i området
rundt kontoret vårt, er det ikke
lenger tilgjengelig.
Ikke tilbake til Khartoum
Borgerkrigen i Sudan brøt ut i
Khartoum 15. april, og kampene
pågår fortsatt. Fredag ble
Sudans hovedstad utsatt for
både artilleriild og flyangrep. I
store deler av Khartoum er
fabrikker, banker og butikker
plyndret, strøm- og vannforsyninger har brutt sammen, og
innbyggerne melder om en
kraftig prisstigning på helt nødvendige matvarer.
Enkelte av disse problemene
er påtakelige i de områdene
hvor Kirkens Nødhjelp nå er
inne.
– Det er omfattende kommunikasjonsbrudd, utbredt drivstoffmangel og drivstoffprisene
har økt betraktelig. Vare- og
forsyningskjeder har blitt alvorlig forstyrret, så det er vanskelig
å få tilgang til varer. Og bevegelse langs visse ruter blir stadig
farligere, sier han.
Som Hanekom sier det selv:
Det er stadig vanskeligere for
ham og teamet å gjøre jobben
sin.
Når Hanekom returner til det
krigsherjede landet, blir det til
Port Sudan, som har blitt et slags
knutepunkt for FN og andre frivillige organisasjoner. Landdirektøren planlegger å bruke
oppholdet til å reise mellom Kirkens Nødhjelps baser i El-Gadarif og havna mot Rødehavet.
Men hvorfor reiser han tilbake
til et land hvor mange bistandsarbeidere har blitt sendt hjem?

Kilde: bd6745c7-44f0-41e1-af01-fb35ad5dcd22.pdf (pagesuite.com)

Vart Land (vl.no)