Sterke inntrykk fra krigsherjede Sør-Sudan

Posthornet 28.6.2023

Forfatter: ALF RAGNAR OLSEN (tekst og foto)

Fagforbundet Post og finans støtter Norsk Folkehjelps bistandsarbeid i Sør-Sudan. Odd Christian Øverland og Beate Eidissen besøkte det krigsherjede landet for å se effektene av arbeidet.

Sør-Sudan er rikt på naturressurser, men det er likevel indre stridigheter, lovløshet, fattigdom og nød folk assosierer med landet. Det humanitære bistandsbehovet er enormt. Gjennom samarbeidet med Norsk Folkehjelp arbeider Fagforbundet Post og finans og Fagforbundet sentralt for å bedre situasjonen for den hardt pressede befolkningen.
Norsk Folkehjelp har vært tilstede i Sør-Sudan i 40 år, og slår fast at de væpnede konfliktene har bidratt til den humanitære krisen. Bistandsprosjektet styres av stedlige representanter, men man har lang og god tradisjon for å utnevne ambassadører i organisasjonen her hjemme, som følger prosjektene. En delegasjon fra Fagforbundet besøkte nylig besøkte Sør-Sudan. To av disse var tidligere Postkom-leder Odd Christian Øverland og Beate Karoline Eidissen, som representerte Fagforbundet region Nord.

Enorme utfordringer
Odd Christian Øverland har fulgt situasjonen i Sør-Sudan over tid, og slår fast at den unge nasjonen sliter med en rekke dypereliggende utfordringer, som også gjør det krevende og risikabelt å drive bistandsarbeid i landet. Han forklarer at borgerkrig og maktkamp preger situasjonen, der Salva Kiir og hans regjering bruker hungersnød som maktmiddel i krigføringen mot sin egen befolkning.
– Alt lider av lovløshet og utbredt korrupsjon. Det fordrer en dyptgående bistand fra det internasjonale samfunnet for å bygge opp fundamentalt viktig infrastruktur i samfunnet og etablere lov og orden, sier Øverland.
Han slår fast at disse oppgavene har FN jobbet lenge med, men at det å eksempelvis få etablert et fungerende politikorps, har vist seg krevende.
– Resultatet er stedvis lovløse tilstander. Kvegtyveri og annet fører ofte til drap. Det er ikke pressefrihet her, journalister arresteres, og regimekritikk kan føre til represalier. Volden som rår overfor barn, unge og kvinner i et mannsdominert system, er grusom. Det gjør inntrykk å høre folks historier, og det er godt å bidra til noe som gir dem håp og fremtidstro, sier Øverland.

Livsglede – tross nød
Med tanke på grusomhetene og farene folk sliter med i hverdagen i Sør-Sudan, syntes også Beate Eidissen det var rørende og imponerende å se hvilken livsglede de utviser.
Hun trekker fram at når man tenker på utryggheten og nøden folk her lever med, er det rørende å se hvor glade, inkluderende og modige de er. Midlene fra Fagforbundet Post og finans går blant annet til å støtte kampen mot kjønnsbasert vold i regi av Women Aid Vision (WAV).
Eidissen forteller at gjennom dette programmet får unge kvinner opplæring i ulike yrker og nødvendige ferdigheter for å kunne drive egen forretningsvirksomhet. Målet er å gjøre kvinnene mer selvstendige og mindre avhengige av sine menn. Det jobbes også for bevisstgjøring rundt likeverd, kjønnsbasert diskriminering og kvinners rettigheter.
– Fagforbundet støtter også de unge gjennom Anataban Arts Initiiative, som ble etablert av unge sør-sudanske kunstnere for seks år siden. Aktivistene vil bruke kunst, nærmere bestemt gatekunst, teater, dans og musikk, til å skape forsoning. Den flotte underholdningen og den gode stemningen som rådde ,kan tyde på at det er et prosjekt som fenger. Det gjorde inntrykk å se og lære mer om Sør-Sudan og utfordringene de dessverre fortsatt sliter med, sier Beate Eidissen.
Sør-Sudan
• Verdens yngste stat.
Løsrev seg fra Sudan i 2011.

• En mangeårig borgerkrig har ført til at 400 000 har mistet livet. Befolkningen består av 64 etniske grupper.

• De indre stridighetene og den humanitære krisen har sendt 2,2 millioner på flukt.

• Folketallet er på 11 millioner. Norske myndigheter anslår at 9,4 millioner trenger humanitær bistand.