Julehilsen til våre medlemmer

19.12.2023


Kjære medlem i SFS.
Vi legger en særdeles aktiv og spennende høst bak oss, selv om det til tider har vært vanskelig for
styret å møtes fysisk. Det har flere årsaker, men det viktigste er jo at det vi har gjort har vært
vellykket.

Vi har gjennomført møter i Sudan Forum hver måned, det er viktig! Likevel er arbeidet med å få
arrangert en stor konferanse om veien videre for Sudan og Sør Sudan, og regionen generelt som har
krevd mest tid og arbeid, ikke minst med å få det økonomiske på plass. Da er det ekstra
tilfredsstillende å slå fast at det på alle måter ble vellykket, og vi har fått mye ros. Samarbeidet med
Fellesrådet for Afrika og Røde Kors har vært inspirerende og godt, og vi er svært glad for at samtlige
organisasjoner i Sudan Forum sluttet seg til og ble likeverdige parter i et felles arrangement.
Konferansen kom på et helt riktig tidspunkt, og løftet fram situasjonen i disse landene i en tid da de
ellers er helt ute av nyhetsbildet – selv om situasjonen og lidelsene der er forferdelige, og hele
regionen er i ferd med å kollapse. Vi er godt fornøyd med vårt bidrag til å skape oppmerksomhet
rundt dette, og ser for oss at vi har en oppgave i å videreføre arbeidet utover vinteren.

Budskapet om Biskop Paride Tabans bortgang kom brått, og det var viktig å få markert hans
betydning i en minnestund. Den ble holdt i Torshov kirke, og Stein Erik Horjen som er prest kom på
kort varsel fra Stavanger (der han nå bor). Det var minneord fra Odd Evjen, KN, han var i Nairobi og
var tilstede ved seremonien der. Også Strømmestiftelsen, Sudanese Communiy in Norway, SFS og
personlige venner bidro til en fin og verdig minnestund med ca. 70 deltakere, de fleste medlemmer i
SFS. Tusen takk til alle dere som møtte opp!

Styret har vedtatt at årsmøtet 2024 blir lørdag 16.mars, så hold av dagen. Denne gangen blir det ikke
konferanse, vi vil bruke tid på å diskutere SFS sin fremtid, og selvsagt hygge oss sammen.

Styret i Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan ønsker  alle våre medlemmer en
Gledelig jul, og et godt, nytt år!