Reiser fra Forsvarets museer til Sør-Sudan

Hentet fra Forsvarets forum | Av Ylva Schwenke

Oberstløytnant Gunnar Lusth Gabrielsen går ut i permisjon fra Forsvaret 1. april 2024.

Den siste tiden har han vært nestkommanderende ved Forsvarets museer, men nå har han har blitt rekruttert av Flyktninghjelpen.

Gabrielsen skal ta over oppgaven som Chief of Staff for Ceasefire & Transitional Security Arrangements Monitoring & Verification Mechanism (CTSAMVM).

CTSAMVM er en multinasjonal sivil organisasjon med medarbeidere hovedsakelig fra Øst-Afrika. Organisasjonen har base i hovedstaden Juba i Sør-Sudan, og utsendte team i provinsene.

Gabrielsen har en lang og omfattende sikkerhetspolitisk bakgrunn fra Etterretningstjenesten, FN og Forsvarsdepartementet, og har særlig arbeidet med Russland, Balkan, Midtøsten og Øst-Afrika.

– Jeg ser frem til å returnere til Sør-Sudan for å arbeide med et dyktig kollegium. Situasjonen i Sør-Sudan er svært krevende, og jeg håper at mine erfaringer og regionale kompetanse vil komme vårt arbeid til nytte, skriver Gabrielsen i en e-post til Forsvarets forum.

Den siste tiden har Gabrielsen vært hyppig brukt av media som militæranalytiker på krigen på Gaza. Han har også skrevet flere kronikker med sikkerhetspolitisk innhold for nasjonale medier, og bidratt hyppig til Forsvarets forum.

https://www.forsvaretsforum.no/flyktninger-forsvarets-museer-sor-sudan/reiser-fra-forsvarets-museer-til-sor-sudan/370106