Hvor blir det av dekningen om situasjonen i Sudan?

Hentet fra  Dagen.no 26.4.2024 av Forfatter: ESPEN OSEID DANIELSEN jurist

Krigen mellom Israel og Hamas, og dens betydning for befolkningen i Gaza, er brutal, inntrykksfull og skal åpenbart dekkes mye og bredt av mediene.

Det er viktig, riktig og nødvendig at vi i Norge får oppdaterte og kvalitetssikrede nyhetssaker omkring situasjonen i Gaza.

Likevel er det ekstremt mange konflikter og katastrofer som ikke får noen spalteplass. Jeg skal gi ett eksempel på dette.

Sudan er per nå et helvete på jord. I dette landet bor det 46 millioner mennesker. På grunn av konf likten mellom hæren i Sudan og den paramilitære organisasjonen RSF, er det over 25 millioner mennesker i Sudan som har stort behov for humanitær hjelp. Blant disse er det 14 millioner barn, et omfang som tilsvarer befolkningen i Norge og Sverige til sammen. Nær ni millioner mennesker er tvunget på f lukt.

Norske medier utøver en særs begrenset dekning av denne grufulle og forferdelige situasjonen. Mye av spalteplassen, og følgelig vårt fokus, er viet til Gaza og Ukraina. Det er forståelig. Jeg sier ikke at man skal begrense dekningen fra disse områdene. Tvert imot.

Jeg ønsker at mediene fortsetter sitt viktige og omfattende arbeid med disse konfliktene, men at det også må lages et rom for andre konflikter som mulig er av et enda større omfang.

SUDAN: Nær ni millioner mennesker er tvunget på flukt, skriver Espen Oseid Danielsen. Her går flyktninger om bord i en buss i Khartoum, Sudan, i fjor sommer.