Middag på tvers – Rælingen kommune-Den norske kirke- fokus Sudan og Sør Sudan-inntrykk

5.6.2024
Dette var en middag på tvers av generasjoner, land og kultu-
rer. Vi har et land som tema på hver middag, denne gangen
ble det nabolandene Sudan og Sør Sudan som skulle
fram. Målet å er bli kjent og skape vennskap! Vi starter opp
med et varmt måltid fra tema-landet.

Marit Hernæs og Hans-Petter Storemyr fra Styret i Støttegruppa for Sudan og Sør-Sudan var tilstede. Marit viste bilder og fortale litt om situasjonen i de to landene.

 

Yahoo Mail: Søk, organiser, erobre