OM SFS

Om Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS) Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS) ble stiftet på Bislet Høgskolesenter 11....

Viktig melding til alle medlemmer

Styret i SFS har mottatt et forslag fra en gruppe medlemmer, der de i henhold til vedtektenes § 6 vil foreslå for det kommende årsmøtet å oppløse SFS ved uravstemning. Styret er kjent med at forslaget har nådd flere andre medlemmer, og enkelte har trodd at forslaget om avvikling kommer fra styret. Dette er en feiloppfatning. Styret har behandlet forslaget, som ble enstemmig imøtegått av alle ti tilstedeværende styremedlemmer.