Viktig melding til alle medlemmer

Kjære medlem av SFS!

Styret i SFS har mottatt et forslag fra en gruppe medlemmer, der de i henhold til vedtektenes § 6 vil foreslå for det kommende årsmøtet å oppløse SFS ved uravstemning.

Styret er kjent med at forslaget har nådd flere andre medlemmer, og enkelte har trodd at forslaget om avvikling kommer fra styret. Dette er en feiloppfatning.

Styret har behandlet forslaget, som ble enstemmig imøtegått av alle ti tilstedeværende styremedlemmer. Styrets begrunnelse for sin beslutning om å videreføre SFS, vil bli vedlagt det øvrige saksunderlaget til årsmøtet. Her vil også forslaget om avvikling inngå.

Styret beklager den forvirring som måtte være skapt, og oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet lørdag 23. april! Slik det nå ser ut, vil det finne sted i Amateas lokaler i det gamle Rikshospitalet, Pilestredet Park 7 med inngang fra Stensberggata fra kl. 15:30.

Dere er hermed også invitert til seminaret, som starter kl. 10:00 og Social Evening rett etter årsmøtet, der alt skal foregå samme dag i Amateas lokaler. Biskop Paride, som fyller 80 år i mai, er én blant flere spennende gjester!

Takk til alle dere som har betalt medlemskontingenten for 2016!

Vennlig hilsen

Marit Hernæs
Styreleder SFS

,