Veien mot fred er lang og kronglete

Innlegg i Bergens Tidende (nettutgaven), 17. mars 2016

 

Norge vil fortsette sitt engasjement som en stor humanitær bidragsyter for Sør-Sudan, skriver politisk rådgiver Peder Weideman Egseth.

Leonora Standal Hjelle, 2. nestleder i AUF Hordaland, etterlyser i Bergens Tidende 15. mars flere konkrete tiltak i Sør-Sudan for beskyttelse av barn mot krigens grusomheter. Jeg deler fullt og helt hennes fortvilelse over den lidelse som krigen i Sør-Sudan skaper.

Det er sivilbefolkningen og særlig barna, som rammes hardest i Sør-Sudan og i andre væpnede konflikter. I sin siste rapport beskriver FNs høykommissær for menneskerettigheter hvordan landsbyer, skoler og sykehus i Sør-Sudan er plyndret og ødelagt. Voksne og barn utsettes for grov seksuell vold. Over to millioner sivile er drevet på flukt og titusener er drept. Norge arbeider for at FNs menneskerettighetsråd skal fatte vedtak om beskyttelse av sivilbefolkningen og rettsforfølgelse av skyldige i overgrep.

Norge samarbeider tett med FN, Den afrikanske union (AU), USA, Storbritannia og EU, for at partene skal respektere våpenhvilen og snarest etablere en overgangsregjering som kan sørge for beskyttelse, mat, helse- og skoletilbud, samt rettergang.

Norge deltar i FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (Unmiss) som arbeider for å beskytte sivilbefolkningen og sikre at nødhjelpen når fram.

Norge bidro i 2015 med 203,4 millioner kroner til FNs humanitære appell. Sammen med andre givere nådde vi 4,5 millioner mennesker med livreddende tiltak for underernærte barn, skoletilbud og helsetjenester. FNs humanitære koordinator besøkte nylig Norge for å mobilisere til FNs humanitære appell 2016. Norge vil fortsette sitt engasjement som en stor humanitær bidragsyter for Sør-Sudan.

Sør-Sudan er fokusland for regjeringens satsing på utdanning. I samarbeid med norske og internasjonale organisasjoner, FN og andre givere bidro Norge i 2015 til skolegang for nærmere 360.000 barn. Norge har tatt internasjonalt lederskap i å fremme Safe Schools-erklæringen som skal hindre militær bruk av skoler. Norge har også tatt et globalt lederskap fram mot World Humanitarian Summit for å få på plass en global finansiering for styrket innsats for utdanning i krise og konflikt.

Gjennom Unicef og Røde Kors bidrar vi til demobilisering av 3400 barnesoldater, medisinsk hjelp og støtte til 4000 kvinner og barn som er utsatt for seksuell vold, og trygg tilgang til helsetjenester.

Norge arbeider sammen med nære partnere for å løse de underliggende årsakene til konflikten. Kombinert med en betydelig humanitær innsats, støtten til FN og annen bistand, forsøker vi å imøtekomme umiddelbare beskyttelsesbehov og lindre lidelsene til folket i Sør-Sudan.

Fordi veien fram til en varig og bærekraftig fred i Sør-Sudan har vist seg å være lang og kronglete, er det viktig at Norge og resten av det internasjonale samfunnet opprettholder fokuset på og innsatsen i Sør-Sudan.