Jubileumsskrift 2013

SFS

 

SFS’ JUBILEUMSSKRIFT 2013 – 20 års arbeid for fred i Sudan

Høsten 2012 ba styret i Støttegruppa for Fred i Sudan Åge Antila og  Anders Breidlid om å skrive SFS’ historie til 20-årsjubileet i 2013. De  takket ja til oppdraget, men dessverre ble Åge Antila skadet i en  hjemmeulykke seinere samme høst, og måtte frasi seg skriveoppdraget. Rigmor Garnes Rødset ble så bedt om å delta i skriveprosessen. Åge Antila har imidlertid stilt sitt SFS-arkiv til rådighet for forfatterne,  og han har også funnet bilder til boka, og har formatert heftet/boka. De fleste kildene til denne lille boka har vært SFS- nytt og fra SFS sin  webside, men også annet historisk stoff er tatt med for å anskueliggjøre  den historiske konteksten som SFS arbeid har stått i. Oslo og Ulsteinvik, april 2013

 

JSFS_jubileumsskrift_rev_versjon_trykkB74Copy122