Styret i SFS

Styresammensetningen for 2019-20120 er som følgende: (Valgt på årsmøtet april 2019): Leder Marit Hernæs ble gjenvalgt som leder ved...