Referat årsmøte SFS 26.04.2019

R

Fredag 26.04 kl. 15:30 hos Stiftelsen Amathea

26 deltagere på årsmøtet, 24 deltagere på sosial sammenkomst.

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent
 • Valg av møteleder

Arthur Høyen ble valgt som møteleder.

 • Valg av sekretær og tellekorps

Maria Elisabeth Lausund ble valgt som sekretær.

 • Styrets årsmelding

På vegne av styret presenterte Marit SFS sin årsmelding.

Ønske om å sette inn dato for Oslo Forum i årsmeldingen, samt forslag om å legge til en setning om ekstraordinære møter og annet som ‘går under radaren’ i årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent av forsamlingen på årsmøtet.

 • Forslag om endring av kontingent

Kjell Håkon Salicath la frem informasjon om at det oppleves endring i at familiemedlem ikke betaler, når hovedmedlemmet betaler 400 nok.

Forslag om å markedsføre redusert medlemskontingent bedre – vurdere offensiv vervekampanje, da vi ikke har opplyst i alle kanaler om vedtaket som ble gjort for prisreduksjon på årsmøtet i fjor.


Vedtak: Markedsføre nye priser og tydeliggjøre muligheter for innbetalinger på nettsider, og vurdere eventuelle tiltak igjen neste år.

 • Styrets handlingsplan det kommende året

På vegne av styret, presenterte Marit handlingsplanen til styret for 2019. Endre punkt 4 til Forum for Sudan og Sør-Sudan, samt punkt 5 også inkludere Sudan.

Vedtak: Handlingsplanen ble godkjent av årsmøtet ved inkludering av foreslåtte endringer.

 • Regnskap for 2018 og budsjett for 2019

Kjell Håkon Salicath la fram budsjett og regnskap.

Vedtak: Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 ble godkjent av årsmøtet uten anmerkninger.

 • Valg

Egil Hauge la fram valgkomiteens innstilling.

Leder

Marit Hernæs ble gjenvalgt som leder ved akklamasjon.

Styret

Følgende styremedlemmer fortsetter i valgt periode:

 • Signe Fyhn
 • Maria Elisabeth Lausund
 • Kristin T Berg
 • Justin Gwolo

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for to år ved akklamasjon:

 • Martin Berge
 • Hans-Petter Storemyr
 • Hilde Ding
 • Henrik Stabell


Følgende nye styremedlemmer ble valgt for to år ved akklamasjon:

 • Ingrid Rostad

Styret består da av følgende:

Signe Fyhn (2018-2020)
Maria Lausund (2018-2020)
Kristin Tønnesen Berg (2018-2020)
Justin Gwolo (2018-2020)
Martin Berge Jr (2019-2021)
Hans-Petter Storemyr (2019-2021)
Henrik Stabell (2019-2021)
Hilde Ding (2019-2021)
Ingrid Rostad (2019-2021) (NY)

Leder Marit Hernæs (2019-2020)

Revisor

Johnny Thorsen ble valgt som revisor.

Kasserer

Kjell Håkon Salicath ble valgt som kasserer.

Valgkomité

Følgende ble valgt til valgkomité:

 •  Mustafa Trond Smistad • Arthur Høyen • Linda Thu

 • Orientering om annen virksomhet
  • Fotoprosjektet

Linda Thu og Arthur Høyen orienterte om fotoprosjektet.

 • Situasjonen i Sudan

Haitham el-Nuhr orienterte om situasjonen i Sudan.