På liv og død

Hentet fra  Forsvarets forum 9.juli 2019| Av Ole Kåre Eide og Christian Nørstebø (foto). På bakken ligger et avskåret...