Norges svenneprøve

Hentet fra Verdidebatt Vårt Land 11|.  juni 2018 | Av Pio Ding fungerende utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Idet vi...